Vi anmäler Förbifart Stockholm

Ska Moderaterna kunna använda ett statligt verk som sitt eget propagandaorgan? Idag ska Moderaterna och Trafikverket ta det första spadtaget för motorvägsbygget Förbifart Stockholm. Det här kommer bli ett budgetmässigt slukhål på 30-60 miljarder kronor. Vänsterpartiet vill investera istället alla pengar i kollektivtrafik och utbyggd cykelinfrastruktur i Stockholm.

Vi har idag JO-anmält motorvägsbygget. Eftersom många efterfrågar vår anmälan lägger jag ut den här: FörbifartenJO Anmälan

 

Cyklingens tid är nu – om vi vill

Artikel i Bicycling 6/2014. Läs den nedan.

Cyklingens tid är nu – om vi vill
Bicycling 6/2014
Jag antar att jag inte är den förste att undra hur det kommer sig att invånarna i Köpenhamn tar cykeln till jobbet och skolan ungefär fyra gånger så ofta som de som bor i Stockholm. Det kan väl inte enbart bero på att Köpenhamn ligger lite längre söderut och antagligen har något bättre klimat än sin svenska huvudstadsmotsvarighet?

Som politiker fick jag en del av svaret när jag öppnade Trafikverkets ”Nationell plan för transportsystemet 2014-2025”. Trafikverket är den statliga myndighet som har ”långsiktig planering av transportsystemet” som sin huvuduppgift. Hur står sig cyklingen i transportsystemet, kan man undra? I planen finns uppskattningsvis 200 namngivna infrastrukturprojekt upptagna på de sju sidorna i första bilagan. Projekten får fram till 2025 dela på 522 miljarder kronor i infrastruktursatsningar. Hur många av projekten går till cykelinfrastruktur? 200? 20? Nej. Ta bort en nolla till. Endast 2 st. Och av de 522 miljarderna är det blott några hundra miljoner kronor som är avsatta till dessa två cykelinvesteringar.

Cykling är helt enkelt inte en del av den grundläggande infrastrukturen i Sverige. I andra länder, som Danmark, har man länge arbetat mycket mer målmedvetet för att underlätta för människor att cykla. Men när vår expertmyndighet på området i Sverige lägger fram sitt förslag till de framtida infrastruktursatsningarna spelar cykling en helt obetydlig roll.

Cykling borde förstås ses ett självklart kommunikationsmedel i Sverige. Betänk också de enorma miljö- och hälsovinsterna vi får om fler kan cykla istället för att köra bil. Detta är ingen utopi. De flesta bilresorna i Sverige är korta resor med endast en person i bilen. Med ett antal underlättande åtgärder: nya och trygga cykelbanor, bra skyltning, cykelparkeringar och bättre vägröjning (bort med glas och annat vasst som river upp våra däck), så skulle tröskeln förstås bli lägre för den som väljer mellan bilen och cykeln.

Kanske håller det på att hända något även i Sverige. Jag cyklar varje morgon från Enskede, södra Stockholm till riksdagen. Min helt ovetenskapliga iakttagelse är att otroligt många fler cyklar nu jämfört med för, låt säga, tio år sedan. Ibland ligger vi cyklister på ett långt led på Skanstullsbron, vidare upp för Götgatan. På vår vänstra sida en lång kö av nästan helt stillastående bilar. Vi cyklister rullar istället på rätt så bra.

Så kanske håller vi på att bli lite mer som Köpenhamn och Danmark. Jag hoppas verkligen det. Men då måste vi politiker göra vad vi kan för att underlätta det hälsosamma, miljövänliga och kostnadseffektiva transportmedlet cykling. Och här finns det massvis att göra. Allt från att se till att bättre cykling blir en bärande del av de framtida infrastrukturinvesteringarna till bra skyltning och vägröjning.

Det är inte så ofta vi politiker är överens. Men kanske kan ökad cykling just bli en sådan. Från vänster till höger vill vi väl alla att utsläppen ska minska, folk ska må bättre och att vi ska komma fram i tid?

Cyklingens tid är nu – om vi vill.

Jens Holm (V), miljöpolitisk talesperson och riksdagsledamot

Reinfeldt bluffstartar Förbifart Stockholm

Idag i Dagens Nyheter försöker Fredrik Reinfeldt, infrastrukturminister Catharina Elmsäter-Svärd och finansborgarråd Sten Nordin göra Förbifart Stockholm till en valfråga. Inte mig emot. Stockholmarna bör verkligen få chansen att välja mellan en pengarullning av sällan skådat mått, minskade anslag till kollektivtrafiken och ökade utsläpp å den ena sidan eller en storsatsning på kollektivtrafiken, bättre framkomlighet, bättre stadsluft och minskade utsläpp å den andra. Vi i Vänsterpartiet vet var vi står. Vi säger nej till Förbifart Stockholm, ja till utbyggd kollektivtrafik.

Det är inte heller så att ministrarnas grävande i marken innebär att motorvägsbygget formellt har startat. Som bekant håller delar av Förbifart Stockholm att prövas rättsligt av Mark- och miljödomstolen i Nacka, bland annat 12 detaljplaner. Mark- och miljödomstolen lär komma med sina domar tidigast i slutet av i år. Och jag känner inte till något byggprojekt av rang i Sverige som har kunnat påbörjas innan de rättsliga processerna är avgjorda. Projektet kan alltså inte komma igång innan dess, såvida det inte är ett i grunden ruttet och genompolitiserat spektakel (och det kan diskuteras).

Med anledning av att Catharina Elmsäter Svärd tidigare försökt ge sken av en förestående byggstart (för att på så sätt ta udden av motståndet mot den sexfiliga motorvägen) krävde jag en debatt i riksdagens kammare med henne. Den 13 juni i år debatterade vi därför Förbifart Stockholm och den s k byggstarten. Tillslut var hon tvungen att tillstå att ingen riktig byggstart är förestående annat än en fortsättning av det projekteringsarbete som redan pågått ett bra tag.

Hon sa bl a så här:
”Jag har tittat på de olika delarna och där arbetet har påbörjats – för att komma tillbaka till en av Jens Holms frågor. Förstudier och annat har pågått under en längre tid. Det sker förberedelser av omläggning av vatten, el och så vidare till exempelvis Kungens kurva. Sådant kan göras utan att invänta de andra delarna.”

Det handlar alltså om sedvanligt förberedelsearbete och ingenting annat.

Fredrik Reinfeldt och Catharina Elmsäter-Svärd vill ge sken av att bygget av Förbifart Stockholm nu startar – trots att det bara handlar om rena förberedelser som pågått under lång tid. Detta gör de för att ge sken av att projektet är svårt att stoppa och slå split inom oss rödgröna. Jag tycker att det är högst anmärkningsvärt att infrastrukturministern och nu också statsministern använder Trafikverket för att prångla ut Moderaternas åsikter. Det osar ministerstyre…

liljeholmen_invigning
Vi i Vänsterpartiet tänker iallafall inte bygga nån superdyr sexfilig motorväg i Stockholm. Vi lägger alla resurser till utbyggd kollektivtrafik och cykelinfrastruktur. Därför har jag, Ann-Margarethe Livh, gruppledare V i Stockholms stadshus och Gunilla Roxby Cromvall, gruppledare V i Stockholms läns landsting, nu invigt bygget av en ny tunnebanelinje, Liljeholmen-Fridhemsplan. Och det blir ännu mer tunnelbana än så om Vänsterpartiet får vara med och bestämma efter valet. Se gärna mer på www.klimatpartiet.se

Se också Dagens Nyheter idag som bevakat vår invigning.

Ta ansvar för klimatanpassningen

Branden i Västmanland ser nu ut att vara under kontroll. Gott så. Då kan vi fortsätta som vanligt. Eller?

Nej, nu är det dags att dra lärdomar av det som skett och se till att vi gör allt vi kan för att stå rustade mot framtida extrema vänderhändelser och naturkatastrofer.

Att vi kan vänta oss fler skogsbränder och överlag mer av extremt väder har konstaterats av ett flertal tunga utredningar, både i Sverige och internationellt. En av slutsatserna från Klimat- och sårbarhetsutredningen (SOU 2007:60) var just att vi måste göra mycket mer för att anpassa Sverige till ett förändrat klimat. Risk för fler och mer omfattande skogsbränder togs upp i både det betänkandet samt i rapporten ”Skogsbränder under ett förändrat klimat – en forskningsöversikt för ökad brandrisk i våra skogar” (2009, som pdf) från Myndigheten för samhällsskydd och beredskap.

Nästan allt återstår att göra för att Sverige på allvar ska kunna anpassa samhället till ett förändrat klimat. Det handlar om att värna samhällets viktigaste funktioner som dricksvattenförsörjning och tillgång till elektricitet, hur vi planerar våra städer samt hur vi i framtiden ska producera våra livsmedel och bedriva ett hållbart skogsbruk. Ska anpassningen verkligen komma i gång behövs ökade statliga resurser och en bättre koordinering.

Enligt rapporten Kommunernas arbete med klimatanpassning (2012) från Sveriges kommuner och landsting anser ”en stor andel” av de tillfrågade kommunerna att de har för dåligt underlag för att kunna klimatanpassa sin kommun. Ett flertal kommuner har tagit fram lokala handlingsprogram för klimatanpassning. På nationell nivå saknas dock ett handlingsprogram med nationella målsättningar för klimatanpassningen. Det finns inte heller en myndighet i Sverige med det samlade ansvaret för klimatanpassning. Det nationella kunskapscentrumet för klimatanpassning vid SMHI är ett vällovligt initiativ, men har idag inte de resurser och kapacitet för att spela den rollen.

Jag har tagit upp den här frågan ett antal gånger med miljöminister Lena Ek (se också denna debatt där jag ställer konkreta frågor om klimatanpassning till Ek). Svaren jag fått har alltid varit svepande. Miljöministern brukar tillstå att klimatanpassning är viktigt men hon bollar ansvaret till någon annan; oftas våra kommuner och ibland länsstyrelserna. Det är rätt anmärkningsvärt och under inga omständigheter OK. Därför har jag nu skickat in en skriftlig fråga till Lena Ek. Jag vill veta om hon avser inrätta en separat myndighet för klimatanpassning samt om hon kommer att verka för att det antas en nationell handlingsplan.

Vänsterpartiet avsätter långt mycket mer pengar till klimatanpassning än regeringen, både direkt till våra kommuner och landsting i form av ökade anslag främst inom ramen för Myndigheten för samhällsberedskap. Vi vill att mer pengar av försvarsmaktens budget ska gå till förebyggande arbete och klimatanpassning – mindre pengar till JAS och vapen. Vi har en hel miljard kronor per år i klimatinvesteringspengar som ska gå till anpassning och minskade utsläpp i våra kommuner och landsting (detta blir i praktiken mer än en miljard eftersom samarbetspartnerna också går in med resurser). I Vänsterpartiet är vi beredda att rusta Sverige för ett förändrat klimat.

Självklart ska SJ sälja utlandsbiljetter

Läser intervjun med SJs VD Crister Fritzson idag. Det låter hoppfullt att SJ ska återuppta tågen till Oslo (men varför vänta så länge?) och att restiderna till Göteborg har kortats. Men jag är djupt oroad för SJs utveckling överlag. Precis som SJs tidigare ordförande moderaten Ulf Adelsohn har SJ och tågresandet varit en lekstuga för för avregleringsivrare under alltför lång tid. Resultatet av detta blir att alla företag vill trafikera de sträckor som många reser, men ingen tar ansvar för helheten. Alla vill plocka russinen ur kakan.

Det senaste exemplet på detta är att SJ nu har slutat att sälja utlandsbiljetter. Skälet är antagligen att man tycker att det är krångligt och att det inte är nånting man tjänar pengar på. Och tjänar man inte pengar är det bara att sluta med det… Nej, absolut inte. SJ ska vara mer än en kassako för staten. SJ ska vara hela folkets järnväg. Då ska man trafikera även de sträckor som inte så många resor. Och man ska självklart kunna köpa en biljett till Berlin, Paris, Warszawa eller Bilbao från SJ.

I somras reste jag och min familj på en luff genom Europa. Vi reste i Danmark, Tyskland, Österrike, Slovenien och Kroatien. En fantastisk resa! Vi köpte inget tågluffarkort eftersom det blev billigare att köpa lösa biljetter. Vi köpte allt innan. En stor fördel om man vill slippa att lägga tid på planering och biljettköp under själva resan. Vi köpte våra biljetter via tyska Deutsche Bahn och via svenska SJ. Och det gick finfint. Jag kom ihåg när jag ringde SJ utland och bad om en biljett från Ljubljana (Slovenien) till Pula (Kroatien). ”Visst, inga problem. Vill du ha den hemskickad.”

Om Vänsterpartiet blir en del av en regering efter valet i september lovar jag att vi ger SJ nya ägardirektiv. Att köpa utlandsbiljetter kommer vara en del av detta. Att ta bort kortsiktigt marknadstänkande och att SJ ska bli ett bolag för hela Sverige kommer vara en annan del. Vi kommer också satsa betydligt mycket mer på underhåll och järnvägsutbyggnad än vad som ligger i planering just nu.

Det ska vara enkelt och billigt att resa tåg i Europa. Tågresan slutar inte alltid vid gränsen. Går det att boka flygbiljetter kors och tvärs över hela världen måste det självklart gå att göra detsamma med tågresor. Och SJ ska vara en del i detta. Så funkar det för andra statliga tågbolag i Europa. Självklart ska svenska SJ inte vara sämre.

Miljön vann mot marknadsfundamentalismen

Ah, vilken lättnad. I tisdags kom EU-domstolens dom i ärendet C573/12. Företaget Ålands vindkraft AB hade stämt Sverige för att de inte fick ta del av det svenska elcertifikatsystemet. EU-domstolens generaladvokat hade i ett förhandsutlåtande sagt satt det svenska systemet stred mot EU-rätten och skulle behövas öppnas upp för hela den europeiska marknaden. Det skulle sannolikt blivit dödsstöten för vårt system med elcertifikat som framgångsrikt fått fram mycket förnybar energi.

Jag kan konstatera att domstolen inte var riktigt så marknadsfundamentalistisk som jag befarat. Domstolen slår bland annat fast:
”Medlemsstaterna är inte skyldiga att stödja produktion av energi från förnybara energikällor i andra stater inom unionen.”

Det är bra. För en gångs skull har miljön vunnit över marknadsfundamentalismen i EU. Det är ovanligt.

Nu kan vi fortsätta med våra elcertifikat och se till att systemet blir bättre så att vi kan fortsätta utbyggnaden av förnybar energi i Sverige. Vi ska självklar verka för mer förnybart även i andra länder, men det får bli med system och målsättningar som är riggade för för detta (vilket vårt elcertifikatssystem inte är).

Almedalen 2014

Snart är det dags för Almedalsveckan på Gotland. Jag kommer vara där tisdag till lördag. Mitt program är rätt späckat. 19 schemalagda aktiviteter på fyra dagar! Nedan de offentliga debatter/seminarier som jag medverkar i (obs! jag har annat inbokat också, men det är inte offentliga möten). Kom gärna förbi!

Ti 1/7
9.00-11.00 Miljöaktuellt. Grillning av politiker. Fornsalen Gotlands Museum
12.00-12.50 Fossilfri fordonsflotta. Fornsalen Gotlands museum.
13.30-15.00 Hagainitiativet, Mer action i klimatfrågan, Teaterskeppet
14.45-16.15 The Sea as a Resource. Almedalsbiblioteket.
16.30-17.00 Bilen i framtiden. Debatt mot Lars Tysklind (FP), Skeppsbron. Arr: Bil Sweden.
18.00-24.00 Studiebesök till Stora Karlsö med bl a WWF.

On 2/7
7.45-9.45 Exploatering av alunskiffer. Debatt. Arr: SNF m fl. Strandgatan 18.
10.00-11.00 VD med fika. Hagainitiativet, hamnplats 209. Sofia Arkelsten (M), Jens Holm (V) frågar ut företagsledare om miljö.
11.00-12.00 Mod som förändrar världen. Högskoland, B24.
13.00-14.30 Östersjön 2020 – vad vill de politiska partierna göra för att nå miljömålen? Debatt. Almedalsbiblioteket
15.05-15.20 Debatt miljö- och skogspolitik. Jens Holm (V) Karin Karlsbro (FP). Arr: SNF. Strandgatan 25.
16.00-17.45 Djurfrågor i fokus. Debatt. Arr: Djurens Rätt. Högskolan, B23.
17.00-18.45 Så når vi fossilfri fordonsflotta. Strandgatan 18. Obs! Jens Holm från kl 18.00.

To 3/7
14.00-15.45 Debatt om koldioxidlagring. Arr: Heidelberg group, Cementa, Bastor m fl. Miljöaktuellts arena.
16.00-17.00  WWFs granskning av partiernas miljöpolitik. Arr WWF. Teaterbåten.
17.00-18.45   Vi är laddade – är ni klara? Eon, Sweko, Gröna bilister, m fl, Strandg 18, Sjöbergs bakgård,
19.30         Stora Miljökvällen. Gotlands museum, Strandgatan 14.

Fre 4/7
Vänsterpartiets dag!
10.25-11.00 Sveriges Radio debatt
11.30-12.00 Sveriges Radio. Intervjuas av P5.
14.00-14.30 Vägval Europa: Vilka frågor vill Vänsterpartiet driva på EU-nivå? ARR: EU-kommissionen. Strandvägen, H522.
19.00 Jonas Sjöstedt talar i Almedalen.

Lö 5/7
Hemresa till Stockholm.