Etikett: Reach

  • Inte OK om hormonstörande ämnen

    Igår presenterade EU-kommissionen, sent omsider, förslag om vilka kriterier som ska gälla för reglering och förbud av hormonstörande ämnen, t ex Bisfenol A. Men tyvärr räcker inte förslaget på långa vägar. Det kommer att bli svårt och tidsödande att kunna få bort hormonstörare  med dessa kriterier. Risken blir, som svenska KemI skriver ”att det finns…