Etikett: ERTMS

  • Järnvägens överlevnad och konkurrenskraft

    Borde inte regeringen prioritera annat än utrullningen av ett dyrt och riskabelt signalsystem i järnvägen? Läs min fråga till inframinister Tomas Eneroth (S) här eller nedan. Järnvägens överlevnad och konkurrenskraft Skriftlig fråga 2019/20:1972, 2020-08-18 Av Jens Holm (V) till Infrastrukturminister Tomas Eneroth (S) Regeringen har som målsättning att Sverige ska bli ett av de första…

  • Debatt om infrainvesteringar

    Ikväll har vi debatterat regeringens förslag för nationell infrastrukturplan 2018-2029. Det är en investeringsplan som totalt omsluter 700 miljarder kronor, investeringar i vägar, vägunderhåll, sjöfart, cykelinfrastruktur, men framför allt i nya järnvägsbanor och underhåll av befintlig järnväg. Det här är ett av de viktigaste ärendena som Trafikutskottet hanterar under den här mandatperioden. Jag lyfte upp…

  • Pausa införandet av nytt signalsystem

    Vi har lämnat in en motion angående införandet av järnvägens nya signalsystem ERTMS. Kravet på att införa detta kommer från EU. Det har redan kostat alldeles för mycket pengar för de sträckor där man redan infört det och förväntas kosta ännu mer (30 miljarder kronor). Detta i tider då vi behöver varje krona till förbättrat…