Etikett: AMT2017

  • Miljömotioner 2017

    Allmänna motionstiden är över. Drygt 3800 motioner lär ha lämnats in från riksdagens 349 ledamöter. Jag har varit med och skrivit ett antal miljörelaterade motioner. Du hittar dem nedan. Klimaträttvisa Minskad köttkonsumtion Biologisk mångfald En långsiktig och hållbar energipolitik Färre kemikalier i vår omvärld Ekocid Miljöanpassad vägtrafik Sammanhållen järnväg och kollektivtrafik Ökad cykeltrafik för miljö…