Högern motarbetar koldioxidskatt

Nu när det är val försöker partierna överträffa varandra i klimatradikalitet. Värst är moderaterna och centerpartiet. I Agendas tv-debatt för en vecka sedan sa statsminister Fredrik Reinfeldt att en koldioxidskatt var det enskilt viktigaste intstrumentet för att få ned utsläppen. Bra, förutsatt att intäkterna från skatten omfördelas så att det gynnar låginkomsttagare instämmer jag fullt ut. Det är därför vänsterpartiet vill utvidga den svenska CO2-skatten och ha en CO2-skatt även på Europanivå.

Hur har då regeringen agerat i praktiken? Jo i den s k klimatpropositionen som kom den 11 mars i år (2008/09: 162) föreslår regeringen att avveckla eller kraftigt sänka koldioxidskatten för de delar som omfattas av EUs handelssystem för utsläppsrätter. Det handlar om hela energisektorn, stora delar av den tunga industrin och flyget. Vad blir kvar?, kan man undra.

Så här skriver regeringen i klimatpropositionen, Kap 8.2.7:
Koldioxidskatten bör slopas för bränsle  som förbrukas i industrianläggningar som omfattas av EU:s system för handel med utsläppsrätter. Koldioxidskatten för bränslen som förbrukas i kraftvärmeanläggningar inom handelssystemet bör sänkas till 7 procent av den generella koldioxidskattenivån.

Det är en av svensk inrikespolitiks stora gåtor att Fredrik Reinfeldt, Andreas Carlgren och resten av den borgerliga regeringen inte har ställts mot väggen för denna nedmontering av klimatambitionerna (jag har gjort det, men vi borde vara fler).

Men det stannar inte där. Nu i valrörelsen vill allt fler ha en koldioxidskatt på EU-nivå. Gott så, (den går för övrigt att utforma så att man inte ger EU utökad makt). Men hur har borgarna då röstat när de haft chansen? Den 24 april i fjol röstade EU-parlamentet om Ferreira-betänkandet, som just handlade om styrmedel för miljön, främst skatter och avgifter. Där fanns bland annat ändringsförslag nr 1 om en koldioxidskatt på EU-nivå. Glädjande nog fick jag igenom det kravet när vi röstade i miljöutskottet, men när det var dags i plenum röstade majoriteten nej.

Hur röstade de svenska borgerliga ledamöterna? Jo, alla röstade emot (se röstprotokollet, ändringsförslag 1, sid 48). Vänsterpartiet, MP och S röstade för. Det är väldigt lätt att vara radikal för klimatet när det är valrörelse, men när det verkligen gäller är borgarna inget att lita på i klimatfrågor.


Publicerat

i

av

Etiketter: