Regeringen hycklar om exportbidragen

Micke och jag har skrivit ett öppet brev till Eskil Erlandsson (C), vår jordbruksminister. Varför säger han en sak i Sverige, men gör en annan i Bryssel?

Läs på Newsmill eller nedan.

Öppet brev till jordbruksminister Eskil Erlandsson
Varför stödjer du höjda exportbidrag?
Eskil Erlandsson (C), vi har uppskattat din och regeringens ambition att motarbeta EUs dumpning av jordbruksprodukter i fattiga länder. Men efter att ha granskat ditt agerande sedan tillträdet 2006 har du gjort oss djupt besviken. Vid inte mindre än fem tillfällen har du och jordbruksdepartementets representanter röstat för höjda exportbidrag i EU. Bidrag som är direkt riktade till att dumpa EUs jordbruksöverskott i utvecklingsländer.

Exportbidrag är en del av EU:s gemensamma jordbrukspolitik. För att garantera att europeiska bönder får avsättning för sina produkter köper EU upp det eventuella överskott som produceras. Överskottet kan antingen säljas inom EU med s k marknadsfrämjande åtgärder eller genom att EU ger bidrag till att exportera produkterna utanför EU, med s k exportbidrag. Även om exportbidragen har minskat de senaste åren handlar det fortfarande om stora summor. I fjol betalades 925 miljoner euro, 10 miljarder kronor, ut i exportbidrag.

Exportbidragen stimulerar onödig överproduktion av mat och förstör marknaderna i utvecklingsländerna. Därför har Sverige, oberoende av regeringsfärg, alltid varit tydlig motståndare till exportbidrag och verkat för dess avskaffande.

Nyligen uttryckte du, Eskil Erlandsson, dig mycket tydligt mot jordbruksdumpingen i Syd. Du sa: ”Regeringen är helt emot exportbidrag. Vi driver frågan om exportbidragens avskaffande i alla fora där det är möjligt.” (Europaportalen 5/2-09).

Det är en bra hållning, som förstås har fullt stöd hos Vänsterpartiet. Men efter att ha granskat ditt och regeringens agerande i de fora man verkligen kan påverka exportbidragen kan vi i rapporten ”Bidragshyckleriet” konstatera att detta inte är sant. Sedan hösten 2006 har du och den borgerliga regeringen röstat för höjda exportbidrag vid inte mindre än fem tillfällen. Dumpningen har bland annat gått till länder som: Oman, Sudan, Nigeria och Sri Lanka. I januari i år medverkade du och regeringen till och med till att införa ett tidigare avskaffat exportbidrag. Vårt grannland Danmark som tillsammans med Sverige också är motståndare till exportbidragen, har däremot vid varje givet tillfälle röstat nej till höjda exportbidrag.

Exportbidrag till jordbrukssektorn i EU avgörs i de så kallade förvaltningskommittéerna, där
EU-kommissionen är föredragande och varje medlemsland skickar representanter. De svenska representanterna är oftast tjänstemän från jordbruksdepartementet och jordbruksverket, som reser till möten med tydliga instruktioner från regeringen om hur de ska agera.

Trots den oficiella hållningen emot har alltså den borgerliga regeringen har röstat för höjda exportbidrag vid fem tillfällen. Dessa är:

12 decemer 2006: Sverige röstar ja till att höja exportbidraget för fryst hel fågel från 31 till 36 euro per 100 kilo.

16 januari 2007: Sverige röstar för höjt exportbidrag för kycklingkött, från 36 till 41 euro per 100 kilo.

21 mars 2007: Sverige röstar för höjda exportbidrag för ägg och äggprodukter, med 10-20 procent.

18 april 2007: Sverige röstar för höjt exportbidrag för kyckling med upp till 23 procent samt höjda bidrag för ägg.

22 januari 2009: Sverige medverkar till att återinföra exportbidraget för mjölk och smör. Med Sveriges stöd landar exportbidraget för mjölkpulver på 20 euro per 100 kilo, och för smör på 50 euro per 100 kilo.

Vid alla dessa tillfällen har vårt grannland Danmark röstat emot höjningarna. Varför har, du Eskil Erlandsson, verkat för höjningar?

Danmark och andra länder som vill avskaffa bidragen kan inte längre räkna med stöd från Sverige. Lojaliteten med jordbruksindustrin och stora jordbruksländer är uppenbarligen viktigare för den borgerliga regeringen än att kämpa mot dumpning av livsmedel i utvecklingsländer.

Eskil Erlandsson, varför säger du en sak, men gör en helt annan? Varför sviker du fattiga människor i Syd? Varför denna lojalitet med storföretagen inom jordbruksindustrin?
 
Mikael Gustafsson (V), kandidat till EU-parlamentet
Jens Holm (V), EU-parlamentariker


Publicerat

i

av

Etiketter: