Regeringen och biståndsbluffen

Idag har jag debatterat EU och biståndspolitik på Kulturhuset i Stockholm. Det europeiska biståndsnätverket Concord har presenterat sin årliga genomgång av biståndet i Europa. Rapporten heter Lighten the load.

Intressant är att Concord kritiserar den borgerliga regeringen för att använda delar av biståndsbudgeten till verksamheter som biståndet egentligen inte ska användas till. Sedan borgarna kom till makten har man använt drygt 8 miljarder kronor till flyktingmottagande och skuldavskrivningar. Förvisso viktiga frågor, men sådant ska finansieras utanför biståndsbudgeten.

Concord konstaterar att med den borgerliga regeringens urholkning av biståndet sjönk det svenska biståndet med hela 2,6 miljarder kronor i fjol. Concord uttrycker också stor oro för att den borgerliga regeringen förväntas ta 4 miljarder kronor från biståndsbudgeten de närmsta tre åren och lägga den på klimatåtgärder i andra länder. Klimatbistånd är viktigt, men måste finansieras separat från det ordinarie biståndet, annars blir det de fattigaste som drabbas. Det är just det som borgarnas biståndspolitik handlar om: man flyttar pengar från t ex aids- och malariabekämpning och lägger dem på andra verksamheter.

Concord skriver bland annat:

According to official figures, in 2008, Sweden increased its aid levels to 0.98% of GNI. Although this is the highest ODA figure amongst European countries, Sweden inflated its aid with refugee costs, which when discounted, leaves genuine aid levels at only 0.90% of GNI.

Concord är också oroade över den borgerliga regeringens sätt att motarbeta progressiva förslag att finansiera klimatåtgärder i fattiga länder. Regeringen vill kanalisera pengar via Världsbanken hellre än FN-systemet. Den borgerliga regeringen motarbetar också både det norska förslaget och G77-ländernas (de fattiga länderna) förslag om hur man ska föra över pengar till de fattiga.

It is also worrying that Sweden has not taken the lead regarding much needed international initiatives on innovative mechanisms for climate financing. Neither has Sweden endorsed the position of the developing countries to support the United Nations Framework Convention on Climate Change (UNFCCC) as the main channel for climate financing. Instead the government channels a large part of its climate funds through the World Bank (e.g.: Climate Investment Funds).

Hög tid att syna den borgerliga regeringens bistånds- och klimatbluff!


Publicerat

i

av

Etiketter: