Värna frihet på internet i telekompaketet

I början av maj ska vi rösta för andra gången om det s k telekompaketet. Det finns krav på att man ska kunna stänga av användare från internet. Det är vi i vänsterpartiet förstås motståndare till. Ikväll röstade industriutskottet igenom ändringsförslag 138 som syftar till att skydda internetanvändarna, det är bra. 

Men helst behövs starkare skrivningar till skydd för internetanvändarna. Om några veckor står slaget i plenum, i hela EU-parlamentet. Nedan vårt pressmeddelande från idag samt – ännu längre ned – det paket av ändringsförslag som vi lägger till omröstningen i maj. Ett av dessa är förslag nr 166 som vi fick igenom när vi röstade i höstas (i den första läsningen), som just garanterar att ingen ska kunna stängas av.

Vänsterpartiet föreslår starkare rättigheter i EU:s telekompaket
EU-parlamentet kommer att behandla det så kallade telekompaketet under sin majsession. Eva-Britt Svensson har tillsammans med kollegor i partigruppen GUE/NGL jobbat fram ett antal ändringsförslag, ”Citizens’ Rights Amendments”, som avser att skydda medborgarnas rättigheter på internet.
 
Ändringsförslagen återställer de principer som europaparlamentet antog med bred majoritet i förstabehandlingen i september förra året (Svensson föreslog bl a ”166:an”). De är formulerade i tre delar (del 1 del 2 del 3) och kommer att läggas till andrabehandlingen den 5 maj. Sista dagen för att lägga ändringsförslag är 29 April, men hon har valt att publicera dem redan nu för att tydliggöra att det finns mer som måste åtgärdas än vad de nu så berömda ändringsförslagen 166 och 138 gör. Hon vill säkerställa att inte Internet förvandlas till ett kabel-TV-Internet – alltså utvecklas mot att förvalda tjänster och innehåll säljs till oss medborgare istället för att vi får välja själva.

– Vi som älskar Internet säger att ”användarnas rättigheter” definieras av vad vi använder vårt abonnemang till, säger Eva-Britt Svensson (V), EU-parlamentariker. Vi vill inte bli reducerade till konsumenter så att våra rättigheter bara utgörs av vad som står i abonnemangsavtalet. Dessvärre öppnar både rådets gemensamma ståndpunkt och de kompromissförslag som arbetats fram i triloger för detta. Vi vill vara medborgare på Internet, inte blott kunder eller konsumenter.

Vänsterpartiets ändringsförslag:
telecom_Citizens_Rights_Amendments_(Part_I).pdf
telecom_Citizens_Rights_Amendments_(Part_II).pdf
telecom_Citizens_Rights_Amendments_(Part_III).pdf

DN SvT SvD


Publicerat

i

av

Etiketter: