Regeringen och exportsubventionerna

Idag intervjuades jag av Rapport om att den svenska regeringen stödjer införande av exportbidrag. Vid ett sammanträde inom ministerrådet den 22 januari i röstade Sverige för att införa exportsubventioner mjölk och smör. Flera andra länder röstade emot införandet, däribland Danmark och Nederländerna. Den borgerliga regeringen har tidigare påstått att man är motståndare till dessa exportbidrag. Man frågar sig: har den borgerliga regeringen bytt politik? Stödjer man numera exportbidrag?

Exportbidrag är inte vilka jordbrukssubventioner som helst. Med hjälp av bidragen får europeiska mjölk- och smörproducenter betalt för att dumpa sitt överskott i andra länder. I och med beslutet i januari kan de som dumpar mjölkpulver nu räkna med ett bidrag på 20 euro per 100 kilo, för smör hela 50 euro. Exportbidragen förstör marknaderna i andra länder, ofta fattiga länder som gör allt för att bygga upp en fungerande livsmedelsproduktion. Dessutom stimulerar exportbidragen överproduktion i EU. Vem minns inte smörbergen och mjölksjöarna?

Enligt mötesprotokollet uppmanade den tyske representanten ”Kommissionen att tänka på att de produkter som exporteras med bidrag går till känsliga områden”. Nederländerna, Italien och Storbritannien protesterade mot återinförandet av exportbidragen. Sverige sa ingenting.

Men den borgerliga regeringens svek stannar inte där. Ett annat uttalat mål för den sittande regeringen är att underlätta för andra länder att få tillträde till EUs marknad. Genom att ta bort tullar och tariffer på till exempel jordbruksprodukter kan det bli lättare för fattiga länder att exportera till EU. Döm därför om min förvåning när jag ser att Sverige har stött höjningar av s k tilläggstullar (strafftullar) på fjäderfärkött från  Chile, Argentina och Brasilien. Av den anledningen måste jag fråga: Är den borgerliga regeringen anhängare av strafftullar?

Jordbruksminister Eskil Erlandsson (C), har en del att svara för: Vems intressen går han? LRFs eller bönder i fattiga länder? Stödjer Erlandsson exportbidrag och strafftullar? Är det också den borgerliga regeringens linje?

För den som är intresserad av detaljer beslutet att införa exportsubventioner togs den 22 januari i år inom den s k förvaltningskommitté som handlägger exportbidrag och interventionslagring för animaliska produkter. I den kommittén har alla medlemsländer representanter. De agerar direkt på uppdrag av jordbruksministrarna och har med sig skriftliga instruktioner från dessa om hur de ska agera.

Nedan sammanfattning från det protokoll från sammanträdet den 22 januari. Bokstavsförkortningarna representerar de olika länderna, SE för Sverige, DK Danmark, NL Nederländerna etc. Mina fetningar.

Sammanfattning
Mjölk och mejeriprodukter
Invägningen av mjölk inom EU har minskat med 0,3 % under april-november jämfört med föregående år. De interna priserna på smör och mjölkpulver ligger på eller strax under interventionsprisnivå.

Exportbidrag återinfördes för samtliga produkter som tidigare haft bidrag. De bidrag som fastställs via anbudssystem är något högre än de fasta bidragen. DK, IT och NL röstade emot, FR, PL och UK avstod och övriga MS röstade för KOM:s förslag.
Från och med mars månad kommer anbud för exportbidrag för skummjölkspulver, smör och smörolja att genomföras två gånger per månad.

Nötkött
KOM föreslog oförändrade exportbidrag. DK, UK och SE lade ner sina röster, övriga MS röstade för KOM:s förslag.

Griskött
Exportbidragen är oförändrade men fastställdes återigen enligt tremånadersprincipen. DK, CY och UK avstod ifrån att rösta. ES röstade emot förslaget. Övriga MS stödde KOM:s förslag.

Fågelkött och ägg
Mot bakgrund av en för Brasilien fördelaktigare växelkurs mellan Real och Dollar samt sjunkande världsmarknadspriser beslutade KOM att höja exportbidragen på fryst helfågel med 10 €/100 kg. DK, SE och UK röstade emot förslaget. FR avstod ifrån att rösta. Övriga MS stödde KOM:s förslag.

Exportbidragen på ägg höjdes mot bakgrund av sjunkande världsmarknadspriser. DK, SE och UK röstade emot förslaget. Övriga MS stödde KOM:s förslag.

Exportbidragen på ägg produkter höjdes mot bakgrund av sjunkande världsmarknadspriser. DK, SE och UK röstade emot förslaget. Övriga MS stödde KOM:s förslag.

Tilläggstullarna ändrades. Samtliga MS stödde KOM:s förlag.

En annan sammanfattning, från jordbruksdepartementet:
Vid mötet för animaliska produkter inom den samlade marknadsordningen den 22 januari beslutades om införda exportbidrag för mjölk och mjölkprodukter, ägg och fågelkött.

Kommissionen införde exportbidrag för mjölk och mjölkprodukter efter ett massivt tryck från ett flertal medlemsstater. Kom valde att lägga bidragen på 20 eur/100kg för skummjölkspulver och 50 eur/100kg för smör. Kvantiteterna begränsas till 15 172 ton smp och 9 566 ton smör. Både nivåerna och kvantiteterna var på en lägre nivå än väntat.

Ett antal MS valde att avstå från att rösta då de bedömde kvantiteter och nivåer som för låga. IT, NL och DK röstade emot förslaget. SE röstade för förslaget.

Vid mötet infördes även exportbidrag för fågelkött och ägg. SE och ett fåtal andra MS röstade emot införandet av dessa exportbidrag.


Publicerat

i

av

Etiketter: