Gazaresolution

Idag har EU-parlamentet antagit en resolution där vi fördömer Israels attacker mot Gaza. Bara att anta en resolution var en strid. Den konservativa gruppen, EPP, motarbetade vårt och de grönas förslag om en Gazaresolution. Så, det är positivt att resolutionen har kommit. Det är det minsta vi kan göra.

I resolutionen står det bland annat:
Embargot mot Gazaremsan kritiseras och det konstateras att Israel utövar ”en kollektiv bestraffning som strider mot internationell humanitär lag”
”Europaparlamentet efterlyser ett omedelbart och bestående eldupphör som bör inkludera ett stopp för Hamas raketangrepp på Israel liksom ett slut på Israels militäraktion i Gaza.”
”att de israeliska trupperna dras tillbaka”
”att gränsövergångarna varaktigt öppnas”
”att blockaden upphävs”
”Europaparlamentet är chockerat över den civila befolkningens lidande i Gaza”
”tillåta internationell press att följa händelserna på ort och ställe”
”En ständig geografisk förbindelse mellan och en fredlig och varaktig återförening av Gazaremsan och Västbanken.”

Men resolutionen är långt från vad som krävs. Ordvalet borde ha varit mycket starkare mot Israels massaker på palestinier. Det handlar inte om ett krig, det är en ensidig massaker. Parlamentet använder inte heller det viktigaste kravet mot Israel: Att associationsavtalet ska suspenderas och att uppgraderingen av relationerna med Israel ska stoppas. Vänstergruppen hade föreslagit detta, dessvärre fick vi inte ens stöd från de Gröna som bara föreslog lösa referenser till associationsavtalet, men inga konkreta krav.

Trots dessa brister är det välkommet att EU-parlamentet kräver det självklara, att Israels attacker omedelbart måste stoppas. Därför stödde jag resolutionen.

Min och Eva-Britts röstförklaring nedan.
Gemensam resolution (den som gick igenom):
gaza_comm_P6_RC(2009)0051_EN.doc

Förslagen från de olika partigrupperna:
EPP: gaza_epp.doc
PSE: gaza_pse.doc
Alde: gaza_alde.doc
UEN: gaza_uen.doc
De Gröna: gaza_greens.doc
GUE/NGL: gaza_gue.doc

Röstförklaring Jens Holm, Eva-Britt Svensson
Vi välkomnar att resolutionen kräver ett omedelbart stopp för Israels dödande av invånare i Gaza. Vi beklagar emellertid att resolutionen inte kräver att associationsavtalet med Israel ska suspenderas samt att uppgraderingen av samarbetet med Israel ska stoppas. Det är självklara krav som borde ställas på ett land som så uppenbart kränker det man förbundit sig att göra, nämligen respektera de mänskliga rättigheterna och internationell rätt.

Vi ställer oss också frågande till påstående att Israels anfall inleddes som ett svar på raketbeskjutning från Hamas. Israel har konstant brutit vapenvilan, bland annat den 4 november i fjol då israelisk militär gjorde intrång på Gazaremsan och dödade sex palestinier liksom den kollektiva bestraffningen av det palestinska folket i form av embargo, avstängning av elektricitet, utvidgande av bosättningar, murbygge, kidnappning av ledande palestinska politiker etc.

Trots detta välkomnar vi den gemensamma resolutionen och kravet på att Israels dödande måste upphöra omedelbart.

Jens Holm
Eva-Britt Svensson

 


Publicerat

i

av

Etiketter: