Låt inte EU styra vår moms

I Sverige är second handbutiker som bedrivs av ideella föreningar och registrerade trossamfund undantagna från moms. Det hotas nu av EU. I somras inledde EU-kommissionen ett s k ett överträdelseförfarande mot Sverige, d v s början på ett krav på att vår lagstiftning måste ändras. Jag har tagit upp detta med EU-kommissionen. Om EU kan pådyvla oss momskrav på second handverksamheten hämmas människors motivation att arbeta ideellt. Dessutom är ju en begagnad vara redan skattad för genom att den redan har handlats med en gång.

Varför ska EU lägga sig i detta kan man fråga sig? Återigen ett exempel på hur EU-kommissionen driver på för ökad likriktning. För en vecka sedan fick jag svar från skattekommissionär László Kovács. Dessvärre låter det som att kommissionen kommer att stå på sig i sin kamp mot Sverige och en del andra medlemsländer. Han skriver:

”Kriterierna enligt den svenska inkomstskattelagen skiljer sig dock från mervärdesskattedirektivets kriterier för om en verksamhet är ekonomisk. Följden blir att den kategori verksamheter som i praktiken undantas från mervärdesskatt enligt de svenska bestämmelserna är betydligt mer omfattande än den kategori verksamheter som förtecknas och beskrivs som undantagna i mervärdesskattedirektivet.”

Nu gäller det att Sverige tar strid för vår rätt att själva bestämma hur vår moms ska utformas. EU ska inte lägga sig i allt! Längre ned kommissionens förmella yttrande (första steget i ett överträdelseförfarande) och regeringens – sent omsider – svar på detta. Jag ska se om det hänt något efter detta.

Min fråga:moms_secondhand_fr.doc
Kommissionens svar: moms_secondhand_svar.doc

Kommissionens yttrande till svenska regeringen: Moms_formell_underrättelse.pdf
Svenska regeringens svar: moms_Svar_Fi2008_4219.pdf

Artikel i GP.


Publicerat

i

av

Etiketter: