Överenskommelse om handelssystemet

Detta har just blivit klart. Ingen jättebra deal precis. Slutgiltigt beslut i Strasbourg på onsdag.

Se nedan.

2008-12-13

PRESSMEDDELANDE (v)
Överenskommelse EUs handelssystem för växthusgaser
I dag kring lunchtid kom EU-parlamentet och ministerrådet överens om hur EUs handelssystem för växthusgaser ska reformeras.

 – Tyvärr har man missat chansen att skapa ett välfungerande handelssystem, men detta innebär i alla fall klara förbättringar mot dagsläget. Det är i all fall ett steg framåt, säger Jens Holm EU-parlamentariker (v) och förhandlare för vänstergruppen.

 – Det är förfärligt att upp till hälften av EUs utsläppsminskningar ska kunna göras i andra länder. Men nu har vi i alla fall fått in en övre begränsning för de s k CDM-projekten, inte mer än 50 procent. Dessutom har vi fått till stånd kvalitetskriterier för att projekten verkligen ska fungera. Även om det är långt från vad jag önskat innebär det ändå en uppstramning av svenska regeringens försök att få en ohämmad tillgång till externa krediter, fortsätter Holm.

  – Jag är också nöjd över att principen om auktionering, dvs att man får betala för sina utsläpp, blir dominerande vilket är en stor skillnad från det nuvarande handelssystemet. Dock är det en besvikelse att del undantag från denna princip har kommit med. Det hade kunnat bli bra mycket bättre än så här, säger Holm.
 
Dagens överenskommelse innehåller bl a följande komponenter:
• Det nya systemet träder i kraft 1/1 2013;
• Utsläppen från de sektorer som ingår i utsläppshandelssystemet ska ha minskat sina utsläpp med 21% år 2020 i jämförelse med 2005 års nivåer;
• Full auktionering för energisektorn 2013. Dock har en mängd länder, främst de nya medlemsländerna men även Italien, fått undantag från detta. För dem gäller 70% fri allokering from 2013 med en gradvis minskning till 2020 då de också ska få betala fullt ut för sina utsläppsrätter;
• För övriga sektorer gäller 80% fri allokering 2013 men ska minskas till 30% 2020. Först 2027 ska de betala full ut för sina utsläpp;
• För de sektorer som riskerar kolläckage, exempelvis stål, cement, pappers – och kemiindustrin, gäller 100% gratis utsläppsrätter;
• Minst hälften av auktionsintäkterna till klimatåtgärder.
• Uppstramning av systemet med flexibla mekanismer (CDM/JI) genom en tydlig kvalitetsdefinition och övre tak på 50% för andelar CDM/JI.

Dagens överenskommelse var resultatet av en lång serie förhandlingar, s k trialoger, mellan parlamentet och ministerrådet.  Det slutgiltiga godkännandet av EU-parlamentet blir den 17 december men alla politiska grupper har redan uttryckt sitt stöd för överenskommelsen. Handelssystemet är en del av EUs klimat- och energipaket och omfattar mer än hälften av andelen minskningar av växthusgaser som EU förbundit sig till att uppnå 2020.
Mer info:
Jens Holm, tel: 076-847 03 28


Publicerat

i

av

Etiketter: