Poznan – klimatpaket i fara

Alla diskuterar vad som egentligen hände igårnatt i Bryssel. Belv det något avtal om klmatpaktet igår? Nej, det blev det inte. Men av att döma från polsk TV igårnatt var polackerna väldit nöjda. Eftersom Polen är ett av de länder sm vill underminera klimatpaketet känns det mycket oroande. 

Jag har sett det preliminära beslutsförslaget och det ser inte bra ut. Det handlar bl a om:

Förslagen om att förbättra utsläppshandelssystemet kommer att bli kraftigt försämrade. Från och med 2012 skulle alla utsläppsrätter för energisektorn auktioneras (alltså att ett pris skulle sättas på dem redan från början), nu kommer stora delar (troligen alla f d östländer) få utsläppsrätterna gratis. Industrin skulle också få betala för sina utsläpp i en infasningsperiod med full betalning 2020. Nu kommer de bara behöva köpa 70 procent av utsläppsrätterna. Man har lagt in en definition av s k kolläkage, som kan innebära att i princip all europeisk industri omfattas, och därmed ska få sina utsläppsrätter gratis. OM det är så kommer handelssystemet inte funka alls.

En väldigt stor del av utsläppsminskningarna kommer att göras i utvecklingsländer, 50 procent i handelssystemet och två tredjedelar (!) inom den s k bördefördelningen. Dessutom, och detta är nog det värsta, flera länder kommer att kunna göra 88 procent av sina minskningsåtaganden i u-länder. Ett av dessa länder är Sverige! Det innebär att Sverige endast ska behöva minska 12 procent på hemmaplan. Det är faktiskt helt bisarrt och helt i strid med vad svenska regeringen tidigare har sagt, nämligen att det största åtagandet ska göras på hemmaplan.

Det jag skrivet ovan är preliminära uppgifter. Saker och ting kan ändras (förhoppningsvis). Kl 11.00 ska vi ha ett möte med det franska ordförandeskapet. Det är de som leder alla förhandlingar. Då kommer jag få mer exakt info. Mer info då.


Publicerat

i

av

Etiketter: