Poznan – klimatpaket i fara, II

Nu har jag fått en dragning av det franska ordförandeskapet om klimatpaketet. Dessvärre är det så illa som jag skrev tidigare. Ministerrådet i Bryssel föreslår i korthet:

  • Kraftigt ökade möjligheter till CDM, över hälften av minskningarna kommer göras i utvecklingsländer.
  • Vissa länder, bl a Sverige, kan göra över 80 procent av minskningarna med CDM-projekt.
  • Auktioneringsförfarandet i handelssystemet kommer att bli mycket försämrat och försenat.
  • Definitionen av kolläkage är så vid att nästan hela industrin kan räknas in och därmed kringgå auktioneringsförfarandet.
  • Ökad gratistilldelning i handelssystemet för företag som satsar på s k koldioxidlagring (CCS).
  • Hälften av intäkterna från handelssystemet kommer att öronmärkas för klimatåtgärder. En del av detta (det sägs inte hur mycket) ska gå till utvecklingsländer. Detta är möjligen det enda som är någorlunda bra från dessa förhandlingar.

    Det som blir hoppet är de förhandlingar som vi ska ha imorgon med ministerrådet. Parlamentet måste vara överens om detta, så vi har möjligheten att påverka (men jag är rädd för att parlamentet kommer att lägga sig mer eller mindre platt).


Publicerat

i

av

Etiketter: