Poznan nästa

Imorgon och fredag är jag i Poznan, Polen, på FNs stora toppmöte om klimatet. Det kommer bli otroligt häftigt. Det är imorgon och fredag då ministrarna också är på plats och de – förhoppningsvis – skarpa besluten kommer att tas. Till slut ska allt sys ihop i Köpenhamn i december, då vi förhoppningsvis får ett nytt globalt klimatavtal som ska ersätta det nuvarande Kyoto.

Den kanske hetaste frågan just nu i Poznan är hur utvecklingsländerna ska stödjas i klimatkampen. Hur ska resurser föras över? Teknik och kunskap? Ska rika länder kunna ”köpa sig fria” genom åtgärder i utvecklingsländer, genom s k CDM-projekt?

Så här tycker jag (väldigt förkortat):
1. Det bästa sättet är stödja utvecklingsländerna är att vi själva minskar våra utsläpp. Den rika världen har historiskt sett stått för nästan 80 procent av de globala utsläppen. Därför måste vi också ta vårt ansvar.
2. Vi måste föra över gigantiska resurser till utvecklingsländerna. Kinas förslag om 1 procent av de rika ländernas BNP till klimatåtgärder i Syd är ett bra förslag. Existerande biståndspengar ska inte användas till klimatåtgärder. Det behövs NYA resurser.
3. Teknik måste kunna föras över lätt. Patent- och immaterialrättsregler måste därför moderniseras och se till så att de inte blir ett hinder för tekniköverföring.
4. CDM ska endast vara ett komplement, inte vara huvudandelen av de rikas utsläppsminskningar. Den svenska regeringen är därför inne på h e l t fel spår. uppstramning av existerande projekt (kvalitetskriterier måste införas, EU skulle hör kunna gå före.

Mer om GUE/NGL och Poznan.

Journalister kan nå mig på min svenska mobil: 076-847 03 28.


Publicerat

i

av

Etiketter: