Minskad köttkonsumtion i klimatresolution?

Idag på eftermiddagen ska vi rösta om klimatutskottets slutgiltiga klimatresolution. Omröstningen är alltså i utskottet, i februari ska vi rösta i hela parlamentet. Resolutionen kommer bli EU-parlamentets formella klimatdokument. Jag förhandlar för vänstergruppens räkning. Jag är nöjd med att ha lyckats få med mig alla partigrupper utom den konservativa (EPP) på två ändringsförslag som:
1. Kräver en minskad köttkonsumtion
2. Kräver att åtgärder i jordbrukssektorn inte ska få göra på bekostnad av hur djur behandlas (t ex ska inte leda till en intensivare uppfödning).

Den första är ett helt nytt stycke och stöds av:
Vänstergruppen GUE/NGL
Socialdemoraterna, PSE
Liberalerna, ALDE
De gröna, Greens/EFA
Nationernas Europa, UEN

84a (new). Recognises that growing cereals and soya as feed for livestock is responsible for substantial greenhouse gas emissions; recalls the FAO report “Livestock’s Long Shadow” of November 2006, which states that the livestock industry is responsible for 18% of the world’s total GHG emissions; considers that a switch from intensive livestock production to extensive sustainable systems should be encouraged while total meat consumption also needs to be reduced in particular in industrialised countries; 
 
Nedanstående stöds av samma grupper som ovan samt INDEM (Junilistans grupp). Här är det endast den fetade texten som är ny (den gamla är omständig, jag vet).
 
85. Calls for feed rations in dairy and meat production to be reviewed, and where necessary improved, with the aim of achieving a reduction in methane formation in the rumen of ruminants; calls for any feeding and breeding measures in the livestock sector to be subject to an animal health and welfare impact assessment and for such measures not to be introduced if there are any adverse effects on the animals concerned;

Idag vid cirka femsnåret vet vi om dessa ändringsförslag gått igenom. Jag håller tummarna.

 


Publicerat

i

av

Etiketter: