Presstödet – kommissionen underkänner

Jag har tidigare rapporterat om EU-kommissionens kritik mot svenska presstödet, och den svenska regeringens flathet inför detta. Vår borgerliga regering försöker sänka presstödet genom att lämna över ansvaret på Bryssel. Regeringen har därför begärt att få in synpunkter på presstödet.

För ett tag sedan kom EU-kommissionens preliminära bedömning. Nu har jag fått ut detta. Kommissionen skriver:

”I det här skedet förefaller stödet, som beviljas av staten, ge stödmottagarna en fördel
samt snedvrida handel och konkurrens mellan medlemsstaterna. Åtgärden måste
därför undersökas som statligt stöd på grundval av artikel 87.1 i EG-fördraget. På
detta stadium förefaller åtgärden inte uppfylla något av villkoren för att undantagen
från oförenlighetsprincipen i EG-fördraget ska kunna tillämpas. Stödet förefaller
därför vara oförenligt med den gemensamma marknaden.
” (min fetning).

Presstödet strider alltså med största sannolikhet med mot EUs marknadskrav. Man undrar återigen varför ska EU lägga sig i detta? Vart och ett av medlelmsländerna borde kunna få bestämma över hur man vill utforma eventuellt stöd till massmedia. Återigen är det marknadskraven som tvingar oss att dansa efter Bryssels pipa. Oacceptabelt.

Regeringen måste svara innan den 7 december. Därefter väntar nytt svar från kommissionen. Fortsättning lär alltså följa.

Läs kommissionens svar, brev: presst_KOMM_brev2008-11-07.pdf
Kommissionens hela utlåtande: presst_KOMM_komm2008-11-07.pdf
 


Publicerat

i

av

Etiketter: