EU-försvaret rycker närmare

I Financial Times idag berättar Frankrikes försvarsminister Hervé Morin att EU har gjort stora framsteg i uppbyggandet av en gemensam försvarskapacitet. Enligt tidningen ska de 27 medlemsländerna nästa vecka formellt godkänna det det franska ordförandeskapet kallar ”Europas försvar”. Tidningen skriver:

”Mr Morin said defence ministers from the 27 member states would finalise agreements next week that would help to enhance what Paris calls “l’Europe de la défense”.”

Vår svenska regering har alltså inte motsatt sig detta.

Det här är information som tyvärr ofta förbigås i Sverige. Får vet att nere på kontinenten är ett gemensamt EU-försvar ett naturligt mål för EU. Inte för intet står det inskrivet i Lissabonfördraget. Hur många av våra riksdagsledamöter som ska rösta om det den 20 november vet det?

Vissa kanske hoppas att ett EU-försvar kan bli en motvikt till Nato. Men så är det inte, vare sig i Lissabonfördraget (där man talar om koordinering med Nato) eller i initiativen från det franska ordförandeskapet. Morin säger till FT:

“It took hours of conversation for the Americans to realise that France wasn’t trying to set up a rival operation and that European defence could actually bolster the capabilities of the transatlantic alliance as a whole.”

En transatlantisk allians. Mot vem? undrar man.

Jag känner mig iallafall inte tryg.


Publicerat

i

av

Etiketter: