Protest mot Colmbias regering

Läget är kritiskt för de tusentals från ursprungsbefolkningen i Colombia som sedan den 12 oktober demonsterar för sina rättigheter i regionen Valle de Cauca, Colombia. Den colombianska militären har mött dem med våld. Det är oacceptabelt.

Idag kommer jag, Fredrik Jansson, Colombianätverkets ordförande och Francisco Contreras, ordförande Latinamerikagrupperna, lämna över protestbrevet nedan till den colombianska ambassaden.

Stoppa massakern på ursprungsfolken i Colombia
Den colombianska regeringen försöker med våld och mord tysta ned protesterna från Colombias ursprungsfolk mot kränkningar och olika övergrepp. Det är ett fysiskt och kulturellt folkmord som de utsätts för när de försvarar sina territorier, sin autonomi och kultur.

Genom en rad fredliga aktioner och i samband med ursprungsfolkens motståndsdag den 12 oktober har tiotusentals människor under de senaste dagarna uppmärksammat den diskriminering och uteslutning som ursprungsfolken utsätts för i Colombia. Krav har bland annat ställts på att regeringen ska respektera ursprungsfolkens territorium och autonomi liksom deras rätt att organisera sig, men även att regeringen sätter stopp för intrång på ursprungsfolkens territorium och uppfyller överenskommelsen om att lämna tillbaka mark som tidigare beslagtagits från ursprungsfolken samt att Colombia ratificerar FN:s deklaration om ursprungsfolkens rättigheter.

Enligt Centralorganisationen för Colombias ursprungsfolk (Onic) har den colombianska staten försökt stoppa aktionerna med våld och attacker mot demonstranterna, något som har föranlett att ett tjugotal människor mördats, bland dem ett barn, och hundratals skadats. Tidigare i oktober har 27 personer från ursprungsfolken mördats i Cauca, Nariño och Caldas.

De senaste veckornas mord och våld är ett led i en rad systematiska kränkningar av ursprungsfolkens rättigheter i Colombia. Under de sex år som president Alvaro Uribe suttit vid makten har 1 253 personer mördats och 53 885 personer tvångsförflyttats. Vi solidariserar oss med de colombianska ursprungsfolkens legitima krav och rätt att genomföra fredliga aktioner.

– Vi stödjer ursprungsfolkens krav på att den colombianska staten ska underteckna FN:s deklaration om urfolkens rättigheter och att den ska följa rekommendationerna från FN om de mänskliga rättigheterna i Colombia och ursprungsfolkens grundläggande rättigheter.

– Vi fördömer starkt morden och de våldshandlingar som riktats mot ursprungsfolken. Vi kräver att den colombianska regeringen stoppar alla våldshandlingar mot ursprungsfolken och garanterar deras rätt till fredliga aktioner.

– Vi uppmanar FN och det internationella samfundet att följa mobiliseringen och bidra till att de colombianska ursprungsfolkens liv, fysiska, kulturella och territoriella integritet garanteras.

– Vi uppmanar den svenska regeringen att protestera mot övergreppen på ursprungsfolken i Colombia och att kräva ett stopp på våldshandlingarna.

Francisco Contreras
Ordförande i Latinamerikagrupperna
http://www.jensholm.se/www.latinamerikagrupperna.se

Fredrik Jansson
Ordförande i Colombianätverket
www.colombianatverket.se

Jens Holm
EU-parlamentariker för Vänsterpartiet


Publicerat

i

av

Etiketter: