Gubbväldet EU

Gubbigt och gammalt. Så ser det ut inom EUs institutioner.

EU-kommissionen
75 procent av EU-kommissionärerna är män, över 90 procent (!) av cheferna på kommissionens 32 viktiga generaldirektoriat är män. Inte en enda av vare sig kommissonärer eller GD-cheferna är under 40 år, däremot är 30 procent av kommisionärerna över 60 år och 44 procent av GD-cheferna är det. Det är verkligen inte OK!

Commissioners
Total:    27
Men:     20
Women: 7
Under   40 years old: 0 (zero)
Above   60 years old: 8

EC’s Directors-General
Total:   32
Men:    29
Women: 3
Under   40 years old: 0 (zero)
Above  60 years old: 14

Källa: EU-parlamentets utredningstjänst, biblioteket.

EU-parlamentet
Av EU-parlamentets 785 ledamöter är 70 procent män, 30 procent kvinnor. Sverige är faktiskt det enda land som har fler kvinnor än män, elva kvinnor, mot åtta män (58 procent kvinnor). Luxemburg har 50-50, tre kvinnor och tre män och av de holländska 27 ledamöterna är 12 kvinnor, 44 procent. 
     Cypern och Malta har sämst könsfördelning. Alla deras sex respektive fem ledamöter är män. De andra som toppar mansligan är: Polen har skickat 87 procent män, Italien 82, Tjeckien 79, Lettland 78 och av Storbritannien ledamöter är 76 procent män. Är det en slump att de länder med kraftig överrepresentation av män också hör till de mest konservativa?

Som anhängare av jämställdhet kan detta kännas nedslående. Och det är det också. EU-parlamentet hävdar gärna självt att det är ett av världens mest jämställda parlament (ser det verkligen så illa ut runt om i världen…). Till parlamentets försvar kan man iallafall konstatera att det ser bättre ut nu än när parlamentet började. 1952 var en (!) av 78 ledamöter kvinna. Vid det första direktvalet 1979 hade detta höjts till 68 av 410, d v s 17 procent.
     Vad som också är intressant är att av de anställda i parlamentet har kvinnorna alltid varit i majoritet: 1967 var de 52 procent (161 av 309 totalt). I januari 2007 var 2922 Av de totalt 5093 anställda, d v s 58 procent, kvinnor. Man undrar varför? Männen blir politiker med makt, kvinnorna får vara assistenter och medhjälpare. Hög tid för ändring!

Källa: EU-parlamentets utredningstjänst, biblioteket.


Publicerat

i

av

Etiketter: