Klimatpaketet i hamn, i miljöutskottet

Idag har vi röstat igenom de viktigaste delarna av EUs klimatpaket. Ett OK resultat med tanke på den intensiva lobby som industrin har bedrivit. Se mitt pressmeddelande nedan. 

EU stramar åt klimatkraven 
Europaparlamentets miljöutskott röstade idag om två delar av det klimatpaket som EU-kommissionen presenterade i januari i år. Det gäller dels handeln med utsläppsrätter, dels ansvarsfördelningen mellan EU-länderna i klimatarbetet. Båda besluten visar på en vilja till en stark insats för klimatet.
 
– Man får vara nöjd med det här resultatet, säger Jens Holm (v), EU-parlamentariker och ledamot i miljöutskottet och klimatutskottet. Trycket från industrin att urvattna det här har varit sanslöst. Med detta beslut får vi ett fungerande system för utsläppshandel, utan kryphål för industrin.
 
Handeln med utsläppsrätter skärps
EU:s handel med utsläppsrätter har kritiserats för en alltför generös tilldelning av utsläppsrätter. Det ska nu skärpas till. Jens Holm är den enda svenska ledamoten som deltar i de direkta förhandlingarna mellan parlamentets partigrupper i det här ärendet.
 
– Gratisutdelningen av utsläppsrätter ska minska och försvinna, och det är bra, säger Jens Holm. Som det är nu får industrin gratistilldelning som de sedan kan tjäna pengar på, utan att behöva minska sina utsläpp ett gram. Det är också bra att hälften av intäkterna från auktioner ska gå till klimatprojekt i utvecklingsländerna där de kan göra stor nytta.
 
Utskottets beslut om utsläppshandel innebär att:
* Sektorer som berörs av utsläppshandelssystemet ska 2020 ha minskat sina utsläpp av koldioxid med 21 procent i jämförelse med 2005 års utsläppsnivåer. Denna minskning kommer att ske linjärt mellan åren 2013-2020.
* El-producenterna får inga utsläppsrätter gratis, de blir föremål för auktionering. Övriga sektorer får 85 procent av sina utsläppsrätter gratis till en början, men det kommer stegvis att minska för att 2020 uppnå 100 procents auktionering.
* 40 procent av handelssystemets utsläppsminskningar ska få ske via klimatprojekt i utvecklingsländer. Kommissionens förslag innebär 45 procent.
* EU:s mål om att sänka utsläppen av växthusgaser med 20 procent till 2020 ska ökas automatiskt till minst 30 procent när det blir ett internationellt avtal som fortsättning på Kyoto-avtalet.
* 100 procent av intäkterna från auktioneringen ska gå till klimatåtgärder, ena hälften inom EU och andra hälften till utvecklingsländer.
 
Sverige ska minska utsläppen med 17 procent
Miljöutskottet röstade också om ansvarsfördelningen mellan medlemsstaterna. För Sverige innebär detta en minskning av utsläppen av växthusgaser med 17 procent till 2020. Bakgrunden är att EU:s statschefer 2007 beslutade att EU ska ha minskat sina utsläpp av växthusgaser med 20 procent år 2020.
 
Utskottets beslut om ansvarsfördelning innebär att:
* Totalt ska de sektorer i EU som inte omfattas av utsläppshandelssystemet minska sina utsläpp med 10 procent i jämförelse med 2005 års nivåer.
* EU förbinder sig att minska sina utsläpp av växthusgaser med 50 procent till 2035 och mellan 60-80 procent till 2050, i jämförelse med 1990 års nivåer.
* Medlemsstater som inte uppfyller sina minskningskrav kommer att bli straffade med ett färre antal utsläppsrätter under utsläppshandelssystemet tills dess att kraven uppnåtts.
* Bindande åtaganden att tillhandahålla klimatanslag till utvecklingsländer. Till år 2013 ska EU bistå med 5 miljarder euro och till år 2020 10 miljarder euro.
 
– Jag särskilt glad över de långsiktiga kraven på att minska EU:s utsläpp, säger Jens Holm. Det är också positivt att utskottet vill öronmärka pengar till U-länder även om summan borde varit högre.
 
EU-parlamentet räknar med att rösta om båda ärendena i plenum i december. Därefter ska ministerrådet säga sitt.


Publicerat

i

av

Etiketter: