Förbud mot farliga kemikalier i leksaker

Vi har just röstat i miljöutskottet om att förbjuda de värsta ämnena (arsenik, kadmium, sexfaldigt krom, bly, kvicksilver och tenn) som fortfarande finns i leksaker. Oväntat positivt alltså! Se nedan.

Förbud mot farliga kemikalier i leksaker 
Europaparlamentets miljöutskott röstade i dag om en skärpning av EUs leksaksdirektiv. Direktivet antogs första gången 1988 och ses nu över på grund av mer kunskap om ämnens toxicitet.
 
Utskottet röstade för ett förbjud mot arsenik, kadmium, sexfaldigt krom, bly, kvicksilver och organiskt tenn i leksaker. Dessa ämnen är mycket giftiga och kan leda till cancer och försämra reproduktionen.
 
– Jag är mycket nöjd med det här totalförbudet mot de farligaste kemikalierna.Dessa ämnen är redan förbjudna i många andra produkter. Våra barn ska förstås inte löpa större risker än andra i samhället, säger Jens Holm (v), EU-parlamentariker och ledamot i miljöutskottet.
 
Utskottet ställde sig även positiva för att markant utöka listan över allergiframkallande doftämnen som ska förbjudas i leksaker.
 
– Jag finner det absurt att leksaker överhuvudtaget ska innehålla doftämnen, varför ska exempelvis barbiedockor lukta kokos?, säger Jens Holm.
 
Miljöutskottets yttrande lämnas nu över till det för ärendet ansvariga inre marknadsutskottet som röstar i början på november.


Publicerat

i

av

Etiketter: