EU-symboler och EU-staten

Nästa veckan kommer troligen EU-parlamentet rösta igenom ett förslag som bygger på att EUs symboler som flaggan, hymnen och mottot ”Förenade i mångfalden” ska få ett officiellt erkännande. Det kan låta formellt och till intet förpliktigande, men förslaget stannar inte där. Genom en ändring i parlamentets arbetsordning kommer EU-symbolerna bli obligatoriska inslag på olika sätt.

eu_flag.jpgEU-flaggan måste hissas i alla mötesrum i EU-parlamentet och EU-hymnen (Beethovens nionde symfoni) måste spelas på alla större formella möten. Den 9 maj ska dessutom erkännas som Europadagen då vi alla måste knöböja inför EU-staten (eller vad de nu tror att de kan få oss att göra).

Jag kommer förstås rösta mot detta superstatsinitiativ. Det var just sånt här som skulle plockas bort ur förslaget till EU-grundlag/Lissabonfördraget. EU-parlamentet gör sitt bästa för att få in det bakvägen.

Ska bli intressant att se hur andra svenska ledamöter röstar.

EU-flaggan, förresten. Den är ju tagen från Europarådet. De var faktiskt först med den tolvstjärninga flaggan.


Publicerat

i

av

Etiketter: