Regnskogen skövlas av stigande köttkonsumtion

Svenska Dagbladet rapporterar idag om att 8000 kvadratkilometer regnskog har skövlats det senaste året i brasilianska Amazonas. Det är 64 procent mer än året innan. Allt för få tar upp det faktum att köttindustrin troligen är den främsta orsaken till skövlingen. I SvD-artikeln säger står det, glädjande nog, så här:

”Paulo Adriano, som leder miljöorganisationen Greenpeace Amazonaskampanj, håller med, men lägger större vikt vid att världsmarknadspriserna på soja och kött har gått upp så mycket under det senaste året.

–Att avverkningen ökar hör intimt samman med att priserna på livsmedel stiger. Dit biffkorna går följer skogsskövlingen i Amazonas, säger Adriano.”

Skövlingen görs alltså inte bara för att bereda stora betesarealer för nötköttsproduktion. Produktionen av foder är ett snabbt växande problem. Och där är Sverige och EU direkt medskyldiga. Sverige importerar nästan 300 000 ton soja till foder varje år från Brasilien. Nya siffror från EUs forskningscenter, JRC, som jag fått tag på visar att EU-länderna varje år importerar ungefär 35 miljoner ton sojabönor från Sydamerika. Dessa bönor har odlats på åkerareal där det tidigare stod skog eller annan skyddsvärd mark. De 35 miljoner tonen soja har skördats på en odlingsyta motsvarande nästan 20 procent av hela EUs åkerareal.

FNs klimatpanels ordförande Rajendra Pachauri uppmanade nyligen till en minskad köttkonsumtion. Det har han helt rätt i. Vilket parlament i världen blir först att föreslå detta (jag jobbar på att det ska bli EU-parlamentet)?

Se gärna mitt tal om tropiskt timmer nyligen.


Publicerat

i

av

Etiketter: