EU flyr från en tredjedel av minskningskraven

En stor diskussion i klimatdebatten är hur stor andel av utsläppsminskningarna som verkligen kommer göras i Sverige och Europa. EUs ambition – vilken i sig inte är tillräcklig – är ju att minska utsläppen med 20 procent till 2020 jämfört med 1990-års nivåer. Kommer det då leda till att utsläppen verkligen minskar med 20 procent i EU?

Svar: Nej.

En tredjedel av utsäppsminskingarna kommer nämligen EU att förlägga till utvecklingsländer. Detta kallas för flexibla mekanismer. Jag har alldeles nyligen fått ett svar från miljökommissionär Stavros Dimas om detta. Han skriver:

”…en del av åtagandet fullgöras genom användning av tillgodohavanden som härrör från flexibla mekanismer (mekanism för en ren utveckling och gemensamt genomförande). Under perioden 2013–2020 skulle detta motsvara mer än en tredjedel av utsläppsminskningarna, både i de sektorer som omfattas av ETS och i andra sektorer.”

Dessutom medger Dimas att denna andel kommer att öka efter 2020.

Bra att få de exakta sifforna på pränt.

Genom att lägga över ansvaret på utvecklingsländerna kan EU köpa sig fritt från minskningsansvaret i Europa. Det finns också ett utbredd kritik mot de flexibla mekanismerna för att de inte bidrar till några större minskningar (de är icke-additionella), utan bidrar med sådant som redan annars skulle ha gjorts.

Jag hoppas att detta är något som kan stramas upp nu när vi förhandlar om EUs klkimatpaket och utsläppshandelssystemet, ETS. Säger vi att vi ska minska med 20 procent ska det också vara en 20 procentig minskning (men egentligen borde målsättningen var att minska med minst 40 procent).

Läs min fråga: flexmex_fr_Holm.doc
Läs Dimas svar:  flexmex_svar_Dimas.doc


Publicerat

i

av

Etiketter: