Tal: flyget och utsläppen

Nedan och som wordfil mitt tal om flygindustrins inkluderande i utsläppshandelssystemet. Talet hålls just nu. Vi röstar om några timmar.

Talet: flyget_tal_EP2008-07-08.doc

Tal: EU-parlamentet
Miljökrav på flyget (Rapport: Liese)

Den här sommaren kan bli den första helt utan is på Arktis. Några av världens största glaciärer åker just nu kana från inlandsisen på Grönland ut i Nordatlanten. Aldrig någonsin har is och snö smält så mycket som under de senaste åren. Jag såg det själv med egna ögon vid ett Grönlandsbesök i fjol. Ja, till och med FNs klimatpanels experter häpnar inför hastigheten i avsmältningen. Denna skrämmande utveckling är förstås direkt kopplad till våra utsläpp och den globala uppvärmningen.

Det är vi i den rika världen, USA, Australien, Japan och inte minst EU som bär skulden för detta. Det är också därför vi måste nagelfara alla sektorer som bidrar till utsläpp av koldioxid och andra växthusgaser. Flygindustrin har hittills kommit enkelt undan: flygbränsle är skattebefriat, kommuner och regioner subventionerar flygplatser och här i EU flyger vi mellan möten i en ständigt ökande omfattning. Som en följd av detta har flygandet i Europa näst intill fördubblats sedan 1990. En rätt enastående ökning om man jämför med andra sektorer. Så det är hög tid för kraftfulla åtgärder för att minska flygets utsläpp.

Den här kompromissen som vi nu ska ta ställning till är tyvärr långt ifrån de nödvändiga åtgärder som vi i vänstergruppen ville ha. Minskningskraven på flyget borde ha varit högre, andra utsläpp än CO2 borde ha tagits med och utsläppsrätterna borde inte delas ut gratis. Men denna överenskommelse innebär åtminstone ett steg framåt. Flyget kommer tvingas minska sina utsläpp från år 2012, en liten del av utsläppsrätterna ska auktioneras ut och genom auktioneringen får vi intäkter som kommer att användas till klimatåtgärder inom Europa och i utvecklingsländer.

Avslutningsvis skulle jag vilja att kommissionen svarade på detta: Kan ni lova att medlemsländer som vill vidta parallella åtgärder för att minska flygets utsläpp ska kunna göra detta, exempelvis Storbritanniens s k Air Passenger Duty? När exakt kommer kommissionen lägga fram förslag på hur flygets utsläpp av kväveoxider (NOx) ska kunna minska?

Jens Holm, GUE/NGL


Publicerat

i

av

Etiketter: