Hårdare krav på biobränsle

Vi har just röstat i miljöutskottet om en del hårdare krav på biobränsle. EU-kommissionen har ju föreslagit att 5,75 procent av allt bränsle ska vara förnyelsebart till 2010 och senast år 2020 ska denna siffra höjas till 10 procent. Varningarna har minst sagt stått som spön i backen för vilka faror detta krav kan medföra (läs ex vis den s k Gallagher report som kom idag: http://www.dft.gov.uk/rfa/_db/_documents/Report_of_the_Gallagher_review.pdf. Rätt eller inte? Det kan nog finnas skäl för hårdare krav och att gå försiktigare fram. Det är så man ska tolka vårt beslut nu ikväll. 

Vi landade nu på en bred och – i mitt tycke – förnuftig kompromiss där vi sänker detta krav till endast 4 procent till 2014 och en möjlig höjning till 8-10 procent till 2010. Till detta har vi dessutom fogat krav på att 2014 minst 20 procent av detta ska vara s k andra generationens biobränsle och 2020 ska hälften vara av detta slag, d v s biobränsle med mycket högre miljö- och livsmedelskrav. Dessutom ska det göras utvärderingar för att se hur biobränslet påverkar biologisk mångfald och livsmedelssäkerheten.

Kommissionen har tidigare tyckt att det räcker med 35 procentiga utsläppsbesparingar för att ett bränsle ska kunna klassas som biobränsle. Vi höjde denna nivå till 45 procent och år 2015 måste bränslet släppa ut 60 procent mindre växthusgaser än vad fossilt bränsle gör. En klar skärpning av kommissionens förslag alltså.

Detta beslutades i miljöutskottet, tillsammans med en mängd andra saker (det var Anders Wijkman – kd – som skrivit rapporten). Till hösten ska detta upp i hela EU-parlamentet och till slut till ministerrådet, troligen någon gång nästa år.


Publicerat

i

av

Etiketter: