Beslut om flygets utsläpp – ingen big deal

Vi har just fått en överenskommelse om att inkludera flygsektorn i EUs handelssystem för utsläppsrätter. Ingen höjdaröverenskommelse, men goda möjligheter till förbättringar framöver. Se nedan. 

PRESSMEDDELANDE V, 2008-06-26

Beslut om flygets utsläpp  – ingen big deal
Efter en månads intensiva förhandlingar slöt Europaparlamentet och rådet idag en informell överenskommelse strax innan lunch om att inkludera flyget i utsläppshandeln från och med 1 januari 2012. Resultatet: Mindre utsläppskrav på flyget än andra sektorer till att börja med men möjlighet till striktare krav redan ett år in i perioden. Imorgon blir beslutet formellt antaget av medlemsländers EU-ambassadörer och den 9 juli röstar Europaparlamentet i plenum.

Flyget har fördubblat sitt koldioxidutsläpp sen 1990 och står för en betydelsefull del av EUs totala utsläpp. Arkitekturen av ett EU-beslut om att inkludera flygindustrin i handeln med utsläppsrätter är nu klart.

 – Det är en självklarhet att flyget ska ta sitt klimatansvar precis som alla andra industrisektorer men fram tills nu har det fortsatt att öka sina utsläpp helt ohämmat, säger Jens Holm (v), EU-parlamentariker.

Beslutet innebär att flyget med startdatum 1 januari 2012 ska sänka sina utsläpp med 5% i jämförelse med sektorns utsläpp under året 2005, men denna siffra tillåts höjas redan ett år senare då övriga sektorer inom utsläppshandelssystem går in  en ny handelsperiod. Liknande skrivning blev det om andelen av utsläppsrätterna som ska auktioneras: 15% under första året, dvs 85% av utsläppsrätterna kommer att tilldelas flygsektorn gratis, men med möjlighet till att höja denna siffra 2013.  Medlemsländerna uppmanas att använda intäkterna från auktioneringen till klimatförebyggande åtgärder, både inom EU och i utvecklingsländer, och till forskning och utveckling av miljövänliga transportmedel.

Beslutet innebär alltså att mycket högre utsläpp från flyget än från andra industrier som redan omfattas av EU:s utsläppshandel kommer att tillåtas Andra industrier ligger i linje med Kyotoprotokollet, vilket innebär en minskning med åtta procent jämfört med 1990 års nivåer. Men redan nu under hösten när Europaparlamentet kommer att behandla kommissionen förslag till revidering av hela utsläppshandelssystemet som sådant för perioden efter 2013, öppnas alltså möjligheten upp till att skärpa till kraven för flyget ytterligare.

– Även om jag är besviken över att flyget fick mer generösa krav än övriga sektorer inom handelssystemet så är detta ändå ett viktigt första steg för att minska de enorma mängder koldioxidutsläpp som flyget släpper ut varje år, säger Holm. Under hösten när vi i Europaparlamentet kommer att arbeta med att revidera hela systemet så kommer jag att kämpa för skärpta långsiktiga krav.

Jens Holm kompenserar sina egna flygresor inom EU med 50 euro per resa tur och retur. Pengarna går till den kenyanska organisationen Climate Network Africa.

Mer info:
Jens Holm, tel: 076-847 03 28
Lisa Ekstrand, politisk rådgivare GUE/NGL, tel: +32 485 48 96 61

 


Publicerat

i

av

Etiketter: