Ett nej är ett nej, eller hur?

Hade en debattartikel i Sundsvalls Tidning igår. Läs den där eller nedan.

Ett nej är ett nej, eller hur?
Som enda land med rätt att folkomrösta om EU:s grundlag röstade Irland i nyligen nej till Lissabonfördraget. Det är fantastiskt positiva nyheter för alla som inte vill lämna över mer makt till EU. För Lissabonfördraget skulle ha inneburit en gigantisk maktöverföring från medlemsländerna till EU.

Sverige och medlemsländerna skulle förlorat inflytande på nästan 100 politikområden. EU skulle fått beslutskompetens på helt nya områden: Kultur, familjepolitik(!), turism. En EU-president och utrikesminister skulle ha inrättats. Vi skulle ha tappat vårt veto på en mängd områden: terrorismbekämpning, polisarbete, invandrings- och flyktingpolitik är bara några exempel.
   En bortglömd fråga var försöken att skapa ett EU-försvar. I Lissabonfördraget stod det klart och tydligt i artikel 42 att EU på sikt skulle skapa ett gemensamt försvar. Till EU-försvaret skulle en krigsmaterielbyrå ha kopplats, med uppdrag att se till att medlemsländerna hade det krigsmaterial EU skulle kunna behöva. Alltså, en form av upprustningsstadga. Man kan också fråga sig vad som skulle hänt med den svenska neutraliteten och alliansfriheten när Lissabonfördraget innehöll krav på s k ömsesidiga försvarsförpliktelser, alltså om ett land angrips dras de andra länderna automatiskt in i kriget.
   Ja, det känns fantastiskt att det irländska folket nu har sagt nej till detta och allt annat dåligt som Lissabonfördraget skulle fört med sig. Nu ska detta ha fallit. Spelreglerna har nämligen varit glasklara på den punkten; om ett land säger nej till Lissabonfördraget ska det automatiskt falla. Kommer EU och dess medlemsländer respektera detta?
   Här ställs EU och dess regeringar inför ett lackmustest i respekt för demokratin. Dessvärre har EU-minister Cecilia Malmström (fp) sällat sig till anti-demokraterna. Samma dag som det tydliga Nej-resultatet redovisades sa Malmström till media att Sverige ändå ska ratificera Lissabonfördraget. Vad är det för syn på demokrati? Folkomröstning är bra så länge folket röstar rätt…
   Svenska regeringen måste förstås avbryta antagandet av Lissabonfördraget. Allt annat är ett hån mot demokratin och kommer bara spä på såväl politikerförakt som EU-misstro. Ett nej är ett nej, eller hur?
 

Jens Holm (v) EU-parlamentariker


Publicerat

i

av

Etiketter: