Irland: Viktigt steg mot ett demokratiserat EU

Idag har jag Lars Ohly och Eva-Britt Svensson ett inlägg i Svenska Dagbladet om Irlands Nej. Läs det hos SvD eller nedan.

Viktigt steg mot ett demokratiserat EU
Irländarna röstade nej. Det innebär att fördraget i dess ursprungliga form har fallit. Irländarna röstade för oss alla, eftersom alla andra folk i Europa förvägrades rätten att själva ta ställning till EU:s framtid. Irländarna är ett av de mest EU-positiva folken. De har genom jordbruks- och regionalstöd gynnats av medlemskapet. Samtidigt är irländarna för närvarande Europas mest välinformerade folk om Lissabonfördraget. Detta tack vare att folket har fått möjlighet att ta ställning i frågan.

I Sverige däremot har vi förvägrats rätten att rösta. Under folkomröstningskampanjen har EU på olika sätt försökt manipulera de röstande. Taktiken från maktens sida har gått ut på att skjuta upp viktiga reformförslag till efter omröstningen. Dit hör översynen av långtidsbudgeten som beräknas ge de irländska bönderna minskat stöd. Men dit hör även det kontroversiella förslaget om ett vårddirektiv som syftar till en omfattande avreglering av ländernas sjukvård. Samtal om fördragets ambitioner att bygga upp världens största ­utrikesavdelning förs i slutna sammanträdeslokaler. Vilka befogenheter EU:s utrikesminister ska ha mörkade man för att inte störa den irländska omröstningen. Oklarheterna kan staplas på varandra om konsekvenserna av Lissabonfördraget.

Ändå röstade en majoritet av ­irländarna nej. Ett varmt tack från alla oss som inte fick folkomrösta i våra egna länder! Nu är ­dörren öppen för att kräva förhandlingar om ett juridiskt ­hållbart undantag för den ­svenska arbetsmarknads­modellen. Kollektivavtal och konflikträtt ska bestämmas i Sverige och inte av EU:s domstol.

Nu finns tid för ordentlig debatt om fördragets otydliga skrivningar. Vänsterpartiet tänker fortsätta att kämpa för mer demokrati och mindre union. Nya fördrag som överför mer makt till EU och som ger domstolen ännu större makt är fel väg.

Vi vill inte vara med i en union som hotar den svenska modellen med kollektivavtal och strejkrätt. Dags nu för EU:s ledare att ta flera steg tillbaka. Dags att demokratisera unionen. Irland har gett oss chansen.

Lars Ohly partiledare (v)

Eva-Britt Svensson EU-parlamentariker (v)

Jens Holm EU-parlamentariker (v)


Publicerat

i

av

Etiketter: