Kött värre än etanol

Intressant artikel i dagens Svenska Dagbladet. Stefan Wirsenius, Chalmers, har ju helt rätt. Han säger:

–Totalt går 80 procent av all jordbruksmark globalt – åker och bete – till kött- och mjölkproduktion. Men kött och mjölk utgör bara 15 procent av den sammanlagda matkonsumtionen, säger Stefan Wirsenius, som forskar om konkurrensen om jordbruksmark vid Chalmers i Göteborg.

Köttkonsumtionen i utvecklingsländerna har hittills ökat med åtminstone 5 procent per år och mjölkdrickandet med 4 procent sedan 1992. Ökningen kräver mellan 5 och 10 miljoner hektar ytterligare åkermark per år. Det är sannolikt en viktigare konkurrent till spannmålsproduktionen än biodrivmedel, anser ­Stefan Wirsenius.
Läs mer vad hans kollega, Kristina Mohlin, säger om förhållandet mellan biobränsle och kött samt hur en köttskatt skulle kunna lösa problemet.


Publicerat

i

av

Etiketter: