Hårdare tag mot flyget

Jag, Åsa Westlund och Carl Schlyter har en debttartikel i Sydsvenskan idag. Läs den där eller nedan.

Hårdare tag mot flyget
Förslaget att inkludera flyget i EU:s utsläppshandelssystem håller nu på att avgöras av Europaparlamentet och EU:s ministerråd. Ministerrådets ingång i dessa samtal är en uppenbar eftergift till flygindustrin och en avsevärd försämring i förhållande till parlamentets förslag.

Ministerrådet anser att den årliga tilldelningen av utsläppsrätter till luftfarten skall vara snittet av sektorns utsläpp åren 2004–2006. Med en så generös tilldelning av utsläppsrätter riskerar priset att bli så lågt att det inte får någon effekt på flygets utsläpp. Övriga sektorer som ingår i utsläppshandelssystemet har ett tak som kräver 8 procents minskning i jämförelse med 1990. Om flyget skulle få så frikostigt med utsläppsrätter som ministerrådet föreslagit skulle systemets trovärdighet undermineras. Det skulle också kunna få allvarliga konsekvenser för de mer konkurrensutsatta industrier som ingår i utsläppshandelssystemet.

Ministerrådet vill dessutom att 90 procent av utsläppsrätterna tilldelas flygbolagen gratis istället för att auktioneras ut. Tidigare erfarenhet visar att gratis tilldelning har resulterat i otillbörliga vinster eftersom bolagen ändå har tagit ut kostnaden av kunderna.

Den borgerliga regeringen som företräder Sverige i ministerrådet har intagit en beklagansvärd hållning. Sveriges regering med miljöminister Andreas Carlgren i spetsen har ställt sig bakom den generösa tilldelningen av utsläppsrätter till flyget och möjligheten för flygbolagen att tillgodoräkna sig utsläppsminskningar genom klimatprojekt i utvecklingsländer. Givetvis stödjer vi klimatprojekt i utvecklingsländer men inte som ersättning för utsläppsminskningar. Andreas Carlgren har vid upprepade tillfällen påstått att regeringen har högre klimatambitioner än andra. Det påståendet saknar trovärdighet när man samtidigt är beredd att ge flygindustrin detta frikort.

Vi stödjer majoriteten i Europaparlamentets miljöutskott som vill ha en sänkning av utsläppstaket med 10 procent i jämförelse med utsläppen åren 2004–2006. Detta i kombination med att taket sänks varje år så att flygbolagen till år 2020 har uppnått en minskning med 20 procent av sina utsläpp i jämförelse med år 1990.

Miljöutskottet har föreslagit att 25 procent av utsläppsrätterna till en början auktioneras ut, men att denna andel höjs betydligt efter två år. Miljöutskottet vill också begränsa flygbolagens möjligheter att tillgodoräkna sig klimatsatsningar i utvecklingsländer.
Just nu pågår slutfasen i förhandlingarna om flygets inkluderande i utsläppshandeln. Vi är oroliga för att resultatet blir urvattnat. Ministerrådets ståndpunkt är oacceptabelt och skjuter klimatproblemet på framtiden. Den tiden har vi inte. Bollen är nu hos Andreas Carlgren och hans kollegor i ministerrådet. Fortsätter de att lyssna på flygindustrins lobbyister eller skall de ta klimatfrågan på allvar?

Vi som sitter i Europaparlamentet har arbetat hårt för en tydlig och effektiv lagstiftning som garanterar att flygets klimatpåverkan minskas. Vi kräver att miljöministern gör samma sak.

Är Andreas Carlgren och den svenska regeringen beredd att driva de utsläppskrav som Europaparlamentets miljöutskott har föreslagit?

JENS HOLM (v)
ÅSA WESTLUND (s) 
CARL SCHLYTER
(mp)


Publicerat

i

av

Etiketter: