Nej-sidan i klar ledning på Irland

För första gången i valrörelsen om Lissabonfördraget på Irland är nu Nej-sidan i en klar ledning. I en opinionsundersökning publicerad i The Irish Times idag vill 35 procent av irländarna rösta nej, 30 procent ja och 28procent är osäkra. Det intressantaste är att Nej-sidan har vuxit med 17 (!) procentenheter sedan den senaste undersökningen. Ja-sidan har å andra sidan minskat med 5 procentenheter.

Enligt Irish Times är det från den fortfarande stora gruppen ”Osäkra” som Nej-sidan har tagit flest röster. Nej har också vuxit sig allt starkare hos den viktiga gruppen lantbrukare samt fackföreningsanslutna. Över lag är Nej mer etablera hos arbetarklass och låginkomsttagare, medan välbetalda är mer för Ja. Unga är generellt mer motståndare till Lissabonfördraget än vad äldre är. Kvinnor är mer skeptiska än män, uppger tidningen.

Man får sätta sin tilltro till det irländska folket (vi får ju inte ens folkomrösta). Kanske blir det de som stoppar superstaten den 12 juni då går av stapeln. Låt oss hoppas att så blir fallet.


Publicerat

i

av

Etiketter: