Oroväckande om flygets utsläpp

Idag hade de olika partigrupperna möte om flygets inkluderande i handeln med utsläppsrätter. Jag förhandlar för vänstergruppens räkning. Miljöutskottet har lagt ett förslag som åtminstone är OK (jag ville gå mycket längre, men utskottets förslag är acceptabelt). Vi måste komma överens med ministerrådet för att vi överhuvudtaget ska kunna få ett beslut om flygets utsläpp. 

Vi fick nyligen besked att ministerrådet i princip inte tillmötesgår oss på en enda punkt. De vill alltså inte ha någon auktionering av flygets utsläppsrätter, inga krav på att flyget måste minska sina utsläpp eller ha några krav på att intäkterna från systemet ska gå till klimatvänliga verksamheter. Mycket oroväckande.

Ministerrådet är alltså EUs regeringar, där vår svenska ingår. Man undrar om detta verkligen är den svenska regeringens hållning. Isåfall har man lagt sig platt för flygindustrin.

Förhandlingarna kommer fortsätta de närmsta veckorna.


Publicerat

i

av

Etiketter: