EU-parlamentet vill skruva åt kraven på flyget

Har just röstat i miljöutskottet om att inkludera flyget i handeln med utsläppsrätter. Även om jag ville ha ambitiösare krav en detta är ändå slutresultatet ett steg framåt. Nu väntar förhadlingar med ministerrådet. Sveriges regering kan här spela en avgörande roll. Tänker man göra det?

Se pressmeddelande nedan.

EU-parlamentet vill skruva åt kraven på flyget
EU-parlamentets miljöutskott viker sig inte för ministerrådet och står fast vid sin avsikt att skarpa klimatkrav ska gälla även för flyget. Idag röstade utskottet i andra läsningen av förslaget att inkludera flyget i utsläppshandeln.
 
Flyget har fördubblat sitt koldioxidutsläpp sen 1990 och står för en betydelsefull del av EUs totala utsläpp. Ett EU-beslut om att inkludera flygindustrin i handeln med utsläppsrätter är nu nästan klart.
 
– Flyget borde givetvis ta sitt klimatansvar precis som alla andra industrisektorer men det fortsätter att öka sina utsläpp helt ohämmat, säger Jens Holm (v), EU-parlamentariker.
 
Parlamentets miljöutskott vill införa akutionering på 25 procent av flygets handel med utsläppsrätter. Intäkterna från auktioneringen ska gå till klimatförebyggande åtgärder såsom en minskning av skatter och avgifter på buss och tåg.
 
Utskottet vill också sänka utsläppstaket med 10 procent i jämförelse med utsläppsåren 2004-2006. Dessutom krävde ledamöterna att taket från och med 2013 ska sänkas varje år. Målet är att år 2020 ska utsläppen ha minskat med 20 procent i jämförelse med 1990. Utskottet röstade även för en skrivning från Jens Holm, om att medlemsländerna ska tillåtas införa eller behålla komplementerande åtgärder för flyget om de så önskar.
 
– Jag är glad att utskottet stödde mitt krav att enskilda medlemsländer kan gå längre för att bromsa flygets utsläpp, säger Holm. Det skulle betyda att Sverige kan införa en flygskatt, vilket jag anser borde göras snarast.
 
Rådet gav sin syn på beslutet i slutet av 2007. Rådet vill att andelen utsläppsrätter som ska auktioneras bara ska vara 10 procent, medan resten delas ut gratis. De vill dessutom att flygets tak för koldioxidutsläpp ska ligga på 100 procent av utsläppsnivån under åren 2004-2006.
 
Rådet vill alltså tillåta mycket högre utsläpp från flyget än från andra industrier som redan omfattas av EU:s utsläppshandel. Andra industrier ligger i linje med Kyotoprotokollet, vilket innebär en minskning med åtta procent jämfört med 1990 års nivåer.
 
EU-parlamentet avser att rösta i plenum under sommaren. Före denna omröstning kommer parlamentet och rådet att förhandla om en kompromiss.
– Bollen ligger nu hos rådet, och jag hoppas att Sveriges miljöminister Andreas Carlgren stödjer våra krav och inte sviker klimatet, säger Jens Holm.
 
Jens Holm kompenserar sina egna flygresor inom EU med 50 euro per resa tur och retur. Pengarna går till den kenyanska organisationen Climate Network Africa.


Publicerat

i

av

Etiketter: