EU stiftar lagar som aldrig förr

Ett argument för EUs konstitution, Lissabonfördraget är att det skulle vara så svårt att stifta lagar nu när EU har så många medlemsländer, 27 stycken. Men hur är det egentligen med den saken? Jag frågade EU-kommissionen hur många direktiv och förordningar (det är så lagarna kallas på EU-nivå) som stiftats de senaste tio åren (alltså när EU15 blev EU27). Nu har jag fått svaret: EU stiftar lagar i exakt samma hastighet som förr. Se tabellen nedan.

 beslut_eu1998_2007.gif
EU stiftar lagar som aldrig förr. Flest antar icke-folkvalda EU-kommissionen.
För bättre kvalitet på tabellen, se dokument nedan.

Det är alltså som José Manuel Barroso svarar mig (mina fetningar):

”Tabellen visar att perioden präglas av kontinuitet, vilket också framgår av det diagram som finns i bilagan. Under tioårsperioden skedde ingen betydande förändring av antalet förordningar och direktiv antagna av kommissionen eller av rådet och Europaparlamentet.”

Klockrent! Ett av EU-minister Cecilia Malmströms (fp) starkaste argument för Lissabonfördraget har därmed desarmerats av EU-kommissionens ordförande. Man tackar…

Det som också är mycket anmärkningsvärt är att tjänstemannaorganisationen EU-kommissionen utfärdar långt fler lagar än vad EU-parlamentet och ministerrådet gör. Vad säger statsvetarna om det?

Tabellen ovan och allt annat finns att läsa i dokumenten nedan.

Läs mer:
Min fråga till EU-kommissionen: beslut_eu_fr.doc
José Manuel Barrosos svar: beslut_eu_svar_barroso.doc
Bilaga där tabellen är med: beslut_eu_svar_annex.doc


Publicerat

i

av

Etiketter: