Hjälp fattiga länder ur råvarufällan

I morse gick min rapport om handel med råvaror genom i handelsutskottet. Senare i vår ska den klubbas i plenum, alltså i hela EU-parlamentet. Nedan ett pressmeddelande som vi skickade ut. Här är själva rapporten: rawmat_Holm_sv1.pdf

Den utsattes tyvärr för en del försämringar från konservativt håll, d v s filen ovan är texten i n n a n försämringarna (men över lag är det en OK rapport, tycker jag).

PRESSMEDDELANDE 2008-03-27

Hjälp fattiga länder ur råvarufällan
Den internationella råvaruhandeln måste reformeras för att hjälpa utvecklingsländerna till en hållbar utveckling. Det skriver Jens Holm (v), EU-parlamentariker, i ett eget betänkade i EU-parlamentet. Idag röstade utskottet för internationell handel om hans betänkande.
 
Holm fick stöd för sina förslag för att se till att utvecklingsländerna kan använda sina råvaror, för att gynna en långsiktig utveckling. Bland annat stödde utskottet hans uppmaning till EU-kommissionen att stödja utvecklingsländers arbete för att diversifiera sina ekonomier, investera i infrastruktur och bygga upp lokala och regionala marknader.
 
– Många utvecklingsländer sitter tyvärr fast i ett beroende av export av råvaror, säger Jens Holm. Priserna på den internationella marknaden är instabila och har även sjunkit på lång sikt. Det undergräver dessa länders ekonomier, och försvårar långsiktig planering och investeringar. Det är ett allvarligt hinder mot fattigdomslindringen och genomförandet av millenniemålen.
 
Holms krav att kommissionen tar fram en definition av så kallade konfliktresurser fick också stöd av utskottet. Det handlar om exempelvis diamanter som utvinns i konfliktområden och används för att finansiera fortsatta krig och övergrepp.
 
–  Jag är nöjd med att vissa av mina förslag fick gehör i utskottet, säger Holm. Men tyvärr är högerkrafterna i parlamentet negativa till de här arbetet. De tycker det är viktigare att EU har fri tillgång till råvaror och att EU:s industri kan öka sin konkurrenskraft, än att utvecklingsländer kan förbättra sina ekonomier.
 
Holms betänkande är icke lagstiftande. Omröstning i plenum är planerad till majsessionen i Strasbourg.


Publicerat

i

av

Etiketter: