EU: Institutionaliserad lobby

Svenska Dagbladet avslöjar idag att den expertgrupp, s k AFC-panelen, inom EUs livsmedelsorgan EFSA, som har till uppgift att bedöma risker i livsmedel har starka kopplingar till industrin. Av 21 ledamöter har 10 uppgivit att de har ekonomiska band till livsmedelsindustrin. Panelen ska bland annat utreda de s k azofärgernas påverkan på vår hälsa. Azofärger hade Sverige tidigare förbud mot med hänvisning till att de kan leda till kraftiga allergireaktioner. Sedan EU-anslutningen tvingas vi tillåta dessa färgämnen som man numera kan se i olika godissorter. Det känns knappast betryggande att frågan ska utredas av representanter som själva har intressen i att ge livsmedelsindustrin så fria händer som möjligt.

Det här är förstås oacceptabelt, men inte oväntat. Inom EU råder något av en institutionaliserad lobby; industrin bjuds in av EUs organisationer att agera som ”experter”. Detta är utbrett inte minst inom EU-kommissionens olika expertgrupper.

Jag ska ta upp frågan med en kollega som sitter i EFSAs styrelse.
Nedan listan på de ledamöter med band till indstrin (de kan vara fler).

Susan Barlow (GB) (ordf): Konsult åt ILSI, aromindustri
John Christian Larsen (DK) (vice ordf): Medlem ILSI Europe
Karl-Heinz Engel (TY) (vice ordf): Konsult åt bl a Ajinomoto, Monsanto, Kraft Fernando Aguilar (Schw): Gift med expert på Nestlé
Herman Autrup (Dk): Hesi, institut knutet till ILSI
Laurence Castle (GB): Medlem i ILSI
Wolfgang Dekant (Ty): Uppdrag åt icke namngivna företag
Nathalie Gontard (Fr): Forskning finansierad av Nestlé
Jean-Charles Leblanc (Fr): Medlem i ILSI
Ivonne Rietjens (NL): Forskning finansierad av Nestlé

Källa SvD.
Fotnot: ILSI står för International LIfe Science Institute, som har huvudkontor i Washington och är en form av lobbyorgan för världens största livsmedels- läkemedels och kemiföretag.

 


Publicerat

i

av

Etiketter: