Tal om bekämpningsmedel

ep_vote2008-03-11.jpg 

Jag har just hållit ett till tal. Detta om statistik för användningen av bekämpningsmedel. Eftersom det är så kort klistrar jag in det nedan, men det finns också här: bekämpningsmedel_tal_EP2008-03-11.doc

Som ni ser har jag som strategi att alltid pressa EU-kommissionen på svar i viktiga frågor. Tyvärr är de oftast så fräcka att de inte svarar. Svarar de får man vanligen dåliga och illa genomtänkta svar. Lite mer borde man kunna kräva av nån som lyfter över 150 000 kronor i månaden.

Tal bekämpningsmedel
Till Bart Staes, tack för ett bra betänkande. Vi i GUE/NGL stödjer detta.

Ett av syftena med att förbättra statistiken är att minska användningen av bekämpningsmedel. Och det är en angelägen uppgift. Användningen av gifter och kemikalier i jordbruket ökar i Europa. Gifterna stannar kvar i maten vi – och våra barn – äter och de drabbar oss alla. Detta är något som borde oroa alla som värnar om sin hälsa och vår miljö.

I mitt eget land har miljörörelsen ett kemikaliefritt jordbruk som långsiktig vision. Tyvärr känns det målet idag fjärran. Inte bara i EU, utan även i Sverige ökar kemikalieanvändningen i jordbruket.

Här har jag en konkret fråga till EU-kommissionär Joaquin Almunia. Om ett enskilt land vill förbjuda en kemikalie i jordbruket, borde man inte få göra det? Tyvärr finns det flera exempel på medlemsländer som har velat förhindra vissa bekämpningsmedel, men Din kommission har stoppat dem från detta. Varför? Borde inte miljö och folkhälsa väga tyngre än kravet på total harmonisering?


Publicerat

i

av

Etiketter: