Tal: Afrika och tekniköverföring

Har ikväll talat i EU-parlamentet om Afrika, tekniköverföring, klimatet och patent. Läs det här:afrika_tal_EP2008-02-20.doc

Trist bara att EU-kommissionen uppenbarligen är så inkompetent. Kommissionär Vladimir Spidla svarade inte på mina frågor, trots mina påstötningar. Svagt!

Jag sade bland annat:

Hur är det exempelvis med våra lagar kring immaterialrätt och patent? Vi i EU-parlamentet konstaterade i november i vår resolution inför Baliförhandlingarna i december att, och nu citerar jag; ” Europaparlamentet inser att licensavgifter för immateriella rättigheter inom området för ren teknik kan utgöra ett hinder för överföring av sådan teknik till utvecklingsländerna.”

75 procent av vindkraftstekniken i världen kontrolleras av fyra företag. Ja, endast fyra företag! Varav tre är europeiska. Det fjärde är från USA. När många utvecklingsländer nu vill bygga ut vindkraften måste de använda gammal opatenterad teknik. De har helt enkelt inte råd med den moderna och miljövänligaste tekniken.

En stor del av den moderna tekniken är helt enkelt fastlåst i vår egen lagstiftning. Det gynnar förstås fåtal storföretag som har kontrollen över patenten, men till vilken nytta är det för Angola, Botswana eller Rwanda?

Jag vill ha ett klart svar från EU-kommissionen: Gör ni något för att göra lagarna kring immaterialrätten mer flexibel? Vad gör ni för att teknik ska kunna föras över lättare?


Publicerat

i

av

Etiketter: