Hård strid om djurförsök väntas till våren

 animal_alt_banner_horis_progress.jpg

Igår arrangerade jag konferensen ”Progress without pain – Alternatives to animal experiments”. Syftet var att pressa EU-kommissionen på deras kommande nya version av EUs direktiv för djurförsök 86/609 (som är 22 ! år gammalt) och lyssna på fyra inbjudna forskare som sysslar med alternativ till djurförsök.

alternatives_holm_dimas.jpg 
Först av allt får man vara tacksam för att miljökommissionär Stavros Dimas valde att delta på konferensen. Det hör knappast till vanligheterna att kommissionärer är med på saker som vänsterpolitiker arrangerar. Och visst var det glädjande att han avslöjade åtminstone vissa förbättringar när den förnyade versionen av djurförsöksdirektivet nu ska komma i början av april (tidigare har han lovat ”innan jul”, ”innan årsskiftet”, i januari i år etc), men att skjuta på det ända till april får ändå betraktas som en kraftig försening.

animalexp_holm_dimas2008-02-13_blogg_5.jpg 

Först, några av de positiva sakerna av det Dimas presenterade är att det kommande djurförsöksdirektivet kommer innehålla:
* Förbud mot djurförsök på stora apor
* Förbud mot djurförsök på viltfångade djur
* Djurförsök i framtiden ska tvingas undergå etiska bedömningar kanske enligt den svenska modellen med djurförsöksetiska nämnder
* Fortsatt arbete inom EUs alternativcenter ECVAM
 animalexp_holm_dimas2008-02-13_blogg_6.jpg

Trots detta kommer direktivet lämna mycket övrigt att önska. Dimas sa igårkväll att: ”The ultimate goal of the directive is to replace animal testing with alternatives” och “alternative methods should be a clear priority”. Men sådana formuleringar är tyvärr lätta att slänga sig med om de i praktiken inte har någon konkret bäring. Det står faktiskt redan nu i det gamla djurförsöksdirektivet att djurförsök ska ”bringas ned till ett minimum”: ”the number of animals used for experimental or other scientific purposes is reduced to a minimum”.
Och vad har hänt sedan djurförsöksdirektivet antogs först, 1986? Jo, antalet djurförsök har ökat kraftigt. År 2005 plågades 12,1 miljoner i djurförsök, en ökning med 340 000 djur jämfört med året innan.

animalexp_holm_dimas2008-02-13_blogg.jpg
Det som behövs är konkreta minskningsplaner. På samma sätt som vi har målsättningar på klimatområdet borde man slå fast minskningsambitioner för hur mycket djurförsöken ska minska år för år. Alternativ till djurförsök borde få mycket större resurser.

ECVAMs chef, Thomas Hartung, höll ett mycket engagerande anförande igår. 170 olika moderna djurfria metoder är nu uppe för validering (godkännande) hos ECVAM, men de kommer inte ha en chans att hinna med att pröva alla dessa metoder med nuvarande personalstyrka och resurser. Metoderna måste valideras innan de får släppas ut på marknaden och i praktiken kan ersätta djurförsöken. Detta kan jämföras med ECVAMs första tio verksamhetsår då endast 17 nya metoder kunde få sitt godkännande. Så visst finns en massa alternativ. Det vore ödets ironi om vi inte ens kunde använda dessa.

Men ryktet säger att det finns starka påtryckningar för att kraftigt skära ned på ECVAM, eller till och med lägga ned hela institutionen. Dimas kraftiga försening av djurförsöksdirektivet ska ses i det ljuset; industriintressen vill skjuta det i sank, och man är glada om man kan dra med världens största alternativcenter i det fallet.

Så ser realiteten ut anno 2008. Det kommer krävas hårda strider för försöksdjuren. Den saken är klar.

P S Det var också fantastiskt intressant att lyssna på våra fyra inbjudna djurförsöksexperter, från fyra olika länder. Från Sverige medverkade Johan Rönnelid från Uppsala universitet. Tyvärr har jag inte tid nu att sammanfatta vad de sa. En kort sammanfattning om deras forskning finns i den tidigare inbjudan till konferensen.


Publicerat

i

av

Etiketter: