EU-kommissionen glömmer löftena från Bali

Se vårt pressmeddelande nedan om EU-kommissionens klimatpaket. Nu ska detta behandlas i EU-parlamentet och i ministerrådet, så förhoppningsvis kan vi göra en del förbättringar. 

2008-01-23
 
Vänsterpartiet:
EU-kommissionen glömmer löftena från Bali

EU-kommissionen presenterade idag sitt klimatpaket för EU-parlamentet. Kommissionens ordförande José Manuel Barroso lade fram förslag om:
 
* Uppdatering av EUs utsläppshandelssystem för perioden 2013-2020.
* Bördan av utsläppsminskningen ska fördelas mellan medlemsländerna efter BNP per capita.
* Hur EU ska nå målet att 20 procent av energin ska komma från förnyelsebara källor och 10 procent från biobränslen
* Koldioxidlagring – att koldioxid ska pumpas ned under jord, exempelvis i berggrund.
 
Förslagen syftar till att klara målet på 20 procent mindre utsläpp av koldioxid fram till 2020, som EU:s medlemsländer beslutade om i mars 2007. Däremot kommer de inte att räcka för att leva upp till EU:s löften vid klimatmötet på Bali i december 2007. På Bali lovade EU att minska sina utsläpp av koldioxid med 25-40 procent, för att hålla uppvärmningen under två grader celsius.
 
– Det är bra att kommissionen tar initiativ om klimatet, säger Jens Holm (v), EU-parlamentariker och ledamot i parlamentets klimatutskott. Men EU sviker tyvärr sitt löfte om minskningar upp till 40 procent. Det är helt oacceptabelt. Om inte EU står för sina utfästelser på Bali, hur ska vi då kunna begära att USA, Japan, Kina och Indien gör det?

– Det ser också ut som att EUs biobränsledefinition förhindrar att medlemsländerna ställer högre krav på produktionen. Det kan vi inte gå med på.
 
– Det är rättvist att Sverige får krav på sig att minska sina utsläpp rejält, medan länder med låg BNP per capita kommer att få mindre krav på sig, säger Wiwi-Anne Johansson (v), riksdagsledamot i Miljö- och jordbruksutskottet.
 

För mer information, kontakta:
Jens Holm (v), EU-parlamentariker: +32 498 598 053 eller svensk mobil 0768 470 328
Roger Falk, pressekreterare: +32 473 80 45 79


Publicerat

i

av

Etiketter: