Kommissionär Fischer Boel vill inte stoppa köttexplosionen

kalvar.jpg Förra veckan fick jag svar från jordbrukskommissionär – och föredetta godsägaren – Mariann Fischer Boel på min fråga om det inte var dags att minska på köttkonsumtionen av miljöskäl. Intressant med hennes svar är att det är osedvanligt långt för att komma från kommissionen. Det får man tacka för. Men annars är inte kommissionären intresserad av klimatåtgärder på köttområdet. Hon skriver bland annat: 

Kommissionen är övertygad om att lösningen på klimatförändringen inte utgörs av en begränsning av konsumtionen av animalieprodukter, som krävs för en balanserad diet, även om ytterligare ansträngningar kan och måste göras för att minska utsläppen från djuruppfödningssektorn.

Och:

I detta sammanhang är det viktigt att inte underminera den europeiska djuruppfödningsektorns konkurrenskraft, som utsätts för allt större världskonkurrens.

Lite tillspetsat kan man säga att man hellre värnar om europeiska köttproducenters profiter än att verkligen göra något åt industrins totala utsläpp. Rätt deprimerande.

Men det fanns också en positiv öppning i slutet:

Kopplingen mellan en hög sammanlagd köttkonsumtion och klimatförändringen är givetvis en aspekt som är värd mer ingående granskning, inte endast med tanke på att minska klimatförändringen, utan även med tanke på konsumtionens inverkan på människors hälsa.

Hur ska man tolka det? Är det – trots allt – bra med en minskad köttkonsumtion enligt kommissionen? Fischer Boel avslutar med att skriva:

Även om kommissionen inte är intresserad av en styrning av vad människor bör äta, kommer den progressiva utvecklingen av marknadsbaserade mekanismer som tar hänsyn till de faktiska kostnaderna för växthusgasutsläpp, oberoende av källorna till dessa utsläpp, att inom kort även inbegripa jordbruksmetoder och livsmedelskonsumtionsmönster.

”Marknadsbaserade mekanismer” brukar vara skatter och avgifter på sådant som smutsar ned. I konsekvens med detta skulle ju en köttskatt vara helt på sin plats. Märkligt dock att Boel Fischer liksom de flesta andra som debatterar köttfrågan nämner att man inte vill styra vad folk äter. För om vi nu vet att köttindustrin står för 18 procent av världens utsläpp av växthusgaser och att konsumtionen snabbt ökar, är inte detta något som politikerna bör förhålla sig till? Borde man inte driva en politik som syftar till att minska denna ökning? Tänk er samma resonemang om massbilismen: Nej, vi lägger oss inte i om vägarna korkar igen. Låt folk få köra som de vill…

Läs förresten DNs artikel idag om utredning om kossornas utsläpp. Även här verkar man vara inne på att hellre manipulera kornas föda än att minska den totala kött- och mjölkkonsumtionen. Det tycks finnas en del kvar att göra för en köttkritiker…

Läs min fråga till kommissionen: kött_klimat_fr_FischerBoel.doc
Läs svaret: kött_klimat_svar_FischerBoel.doc


Publicerat

i

av

Etiketter: