IPCC skärper varningarna om avsmältningen

I februari kom den första delen av FNs klimatpanels, IPCC, fjärde utvärderingsrapport om klimatförändringarna (den brukar internt kallas AR4-WGI; Assessment Report 4-Working Group 1). Den varnade för att havsnivåerna i världen kunde höjas med 20-60 cm det närmaste århundradet, på mycket lång sikt sju meter. Detta som en följd av avsmältningen och höjning av vattentemperaturen (varmt vatten tar större yta än kallt). Denna förutsägelse skulle snart kritiseras av glaciärexperter och andra klimatforskare som bokstavligen arbetar på ute på de smältande isarna. Höjningen kommer gå mycket fortare och bli mycket värre, ansåg de.

 isberg_vatten.jpg

Utan att vara expert märkte jag den enorma avsmältningshastigheten själv på Grönland i somras. Världens största glaciär, Jacobshavnsglaciären, har fördubblat sin avsmältningshastighet de senaste tio åren. Dessutom har nya avsmältningsrekord slagits bara det senaste året. Vattentemperaturen i Discobukten, havet där glaciären varje dag kalvar ut lika mycket is och färskvatten som hela New York förbrukar på ett år (!), har stigit från +3 till +7 C mellan 2002-2007.

 isberg_underifr.jpg
För några veckor sedan var IPCC tvungna att frångå sin försiktiga hållning om havsnivåhöjningarna och publicerade en uppdaterad klimatrapport (den s k Synthesis Report of the IPCC Fourth Assessment Report, från den 17 november). Angående sina tidigare slutsatser om Grönland och Antarktis skriver man att havsnivåhöjningen från de två områdena ”may be larger than projected”. Orsaken till denna revidering var just nya rön från Grönland och Arktis: ”This is because ice dynamical processes seen in recent observations but not fully included in ice sheets models assessed in AR4 could increase the rate of ice loss” [AR4 är alltså rapporten som släpptes tidigare i år] (sid 20).

Översatt från IPCCs akademikerprosa betyder det helt enkelt: Vi hade fel i februari. Med största sannolikhet leder Grönland och andra avsmältningar till mycket större höjningar av havsnivåerna än vi vågat drömma om. Och dessa kraftiga höjningar kan ske inom detta århundrade, i strid med vad vi förutsåg i februari.

Hur högt kan då havet stiga som en följd av avsmältningen och det allt varmare vattnet? I den tidigare rapporten, AR4-WGI, talade man om ett spann på 20 till max 60 centimeter.

ipcc_feb.jpg
Tidigare IPCC-syn på höjning av världshavsnivån, max 59 cms höjning de kommande 100 åren.
I den reviderade rapporten från november är man emellertid tydligare. Man skriver att smältningen av isarna: ”… causing an eventual sea level rise much larger than projected for the 21st century. The eventual contributions from Greenland ice sheet loss could be several metres…” [min fetning, sid 21 i Synthesis Report]. I den senare rapporten talar man alltså om möjliga höjningar av havsnivåerna på flera meter. Bara till 2015 kan nivån höjas med 1,4 meter. Skulle det inträffa kan man glömma en stor del av världens kustnära bebyggelse. Miljontals människor skulle bli klimatflyktingar.

  ipcc_nov_2.jpg
Reviderad IPCC-syn på höjning av världshavsnivån. Havshöjningen blir större än man tidigare trott.
IPCCs reviderade slutsatser är mycket oroväckande. Om de var alldeles försiktiga i bedömningen av avsmältningen på Grönland undrar man: Ser det likadant ut på andra områden? Är IPCC medvetet försiktiga för att värna sin akademiska integritet? För att inte bli anklagade för att ropa vargen kommer en gång för mycket? Men om man varnar för sent, ja, då kan det vara just för sent. Det är just vad Andeas Malm varnar för i ”Det är vår bestämda uppfattning att om ingenting görs nu kommer det att vara för sent”. Man får hoppas att han har fel.

DN har förresten en artikel idag på samma tema.


Publicerat

i

,

av

Etiketter: