Gör handeln grön

Nedan mitt anförande i EU-parlamentet om handel och klimat. Jag ska tala om några minuter. Imorgon är det omröstning i ärendet: handel_klimat_EP2007-11-28.doc Jag har skrivit miljöutskottets del (se sid 17).
Anförande i EU-parlamentet, Jens Holm, MEP GUE/NGL:
Gör handeln grön

Det är hög tid att även världshandeln tar sitt klimatansvar. Sedan 1990 har handeln i världen ökat explosionsartat, mer än dubbelt så fort som BNP-utvecklingen. Vad leder detta till från ett klimatperspektiv? Jo självklart ökade transporter och ökade utsläpp.

Är det ex vis rimligt att EUs djuruppfödare importerar miljontals ton soja från Brasilien till köttindustrin? Eller att fisk fiskas upp i Norge, skeppas till Kina för rensning och filéande och sedan tillbaka till Europa för konservering?

Nej självklart inte.

Det här utmärkta yttrandet ger oss möjligheter att vidta konkreta åtgärder mot detta.

Vi kräver:

• Att transporterna ska bära sin miljökostnad.
• Sprid grön teknik till utvecklingsländer genom en i grunden förändring av patent och immateriella rättigheter samt översyn av tullar och tariffer.
• Avskaffande av subventioner till smutsig energiproduktion.
• Obligatorisk miljöcertifiering och social certifiering av biobränslen.
• Att alla handelsavtal ska analyseras utifrån ett klimat-, genus- och hållbarhetsperspektiv.

Detta är bara några exempel ur detta utmärkta betänkande. Genom att göra detta kan vi se till att världshandeln blir en del av lösningen – inte en del av problemet.

Jens Holm, MEP GUE/NGL


Publicerat

i

av

Etiketter: