Utsläppen ökar som aldrig förr

Aldrig någonsin har världens utsläpp varit så höga som nu, och de ökar stadigt. Det konstaterar FN-organet UNFCCC i en ny rapport. 2005 släppte västvärldens länder ut närmare 15 miljarder ton växthusgaser, en ökning med 11 procent sedan 1990. Spanien har ökat sina utsläpp med 50, Australien med 25 och USA med 16 procent. I Sverige har vi emellertid minskat våra utsläpp med sju procent sedan 1990. EU har sänkt sina med 1,5 procent, vilket dock är för litet för att man ska nå sina Kyotoåtaganden (en minskning på åtta procent av 1990-års nivå till 2012).

Detta gäller alltså alla växthusgaser (där CO2 är en). Om man bara tittar på koldioxiden så har faktiskt de utsläppen ökat i EU (se sid 19 i rapporten). Detta med 3,7 procent sedan 1990, från 3,3 miljarder ton 1990 till 3,5 miljarder ton 2005. Sverige har minskat sina utsläpp av även koldioxid med 6,8 procent.
Se också Rapport idag.


Publicerat

i

av

Etiketter: