Klimatstrategi inför Baliförhandlingarna

Talar om några minuter. Nedan mitt anförande.

Anförande i EU-parlamentet, Strasbourg, 2007-11-14
Jens Holm, GUE/NGL

Klimatstrategi inför Baliförhandlingarna
Vi ska nu besluta om hur vi ska kunna bekämpa den globala uppvärmningen efter 2012, då Kyotoavtalet löper ut. Vi har ett mycket bra underlag. Vi kräver:
• Minskningar på upp till 80 procent till 2050.
• Stöd till utvecklingsländerna för att minska utsläpp och anpassa sig till klimatförändringarna.
• Åtgärder mot köttindustrin, som står för nästan en femtedel av de globala växthusgasutsläppen.
• Mer flexibla patentlagar för att lättare kunna sprida grön teknologi.
• En certifiering av biobränsle för att undvika att dessa hamnar i konflikt med livsmedelsförsörjning och bibehållandet av världens skogar.

Allt detta är jättebra.

Det som saknas och som vi måste lösa i framtiden är åtgärder mot de ständigt växande trafikströmningarna inom EU, EUs subventioner och det faktum att marknaden brukar vara överordnad när EU lagstiftar och implementerar.

Det finns några ändringsförslag. De flesta tycker jag är bra, och förstärker inriktningen i resolutionen: Att det är den rika världen som bär ansvaret för klimatförändringarna och därför måste ta ledningen för radikala minskningar. Jag oroas emellertid av ändringsförslag 9 som vill använda kärnkraft fört att bekämpa växthuseffekten. Vi ska inte ska inte ersätta ett miljöproblem med ett annat. Så avslag på det.

Jens Holm, GUE/NGL


Publicerat

i

av

Etiketter: