EU-parlamentet röstat om flyget och klimatet

Vi har just röstat igenom krav på hur flygindustrin ska minska sina utsläpp. Jag kan inte säga att jag är nöjd, men vårt förslag är iallafall bättre än EU-kommissionens. Nu ska ärendet vidare till ministerrådet, sedan kommer det komma upp i en dra läsning.

 flyget_flyg.jpg

Vi beslutade:
* Att flygets utsläpp måste minskas med minst 10 procent av dagens nivå (vi – GUE – ville ha en halvering).
* Att denna nivå kan minskas ytterligare i framtiden.
* Att 25 procent av utsläppsrätterna ska aktioneras ut (vi ville att alla skulle göra det).
* Att pengar från aktioneringen ska gå till u-länder samt klimatvänliga transportmedel, som tåg och buss. Dessvärre kan pengar också gå mtill flygindustrin (vilket jag var emot).
* Att detta ska starta 2011 (vi ville 2010).

EU-parlamentet vill ha låga klimatkrav på flyget 
EU-parlamentet röstade idag för att flyget ska tas med i EU:s system för handel för utsläpp av växthusgasen koldioxid. Flyget kommer dock undan med mycket lägre krav än övrig industri, som redan är med i handeln med utsläppsrätter.
 
Parlamentet röstade för att flygets tak för koldioxidutsläpp ska ligga på 90 procent av utsläppen under åren 2004-2006. Det innebär en minskning på drygt tio procent jämfört med dagens utsläpp. Parlamentet röstade också för att 25 procent av utsläppsrätterna ska auktioneras ut, medan resten delas ut gratis. Startdatum för flygets utsläppshandel föreslås bli 2011.
 
Andra sektorer som redan omfattas av EU:s utsläppshandel ligger i linje med Kyotoprotokollet, vilket innebär en minskning med åtta procent jämfört med 1990 års nivåer. Kommissionen hade föreslagit ett tak för flygets utsläpp på 100 procent av utsläppen 2004-2006. I så fall skulle flyget få utsläppsrätter som ligger 90 procent över 1990 års nivåer.
 
– Jag är nöjd med att flyget äntligen kommer med i utsläppshandeln, säger Jens Holm (v), EU-parlamentariker. Men villkoren är tyvärr för slappa. EU-toppmötet i våras beslutade att minska utsläppen av växthusgaser med 20 procent till 2020. Men till det krävs hårda beslut. Om det räckte med vackra ord i skenet av mediernas fotoblixtar så skulle jorden vara idel blommor och ren natur idag.
 
– Jag hade föredragit en global flygskatt, men det finns tyvärr inte på dagordningen idag, säger Holm.
 
Jens Holm är ansvarig för frågan om flygets utsläppsrätter för parlamentets vänstergrupp GUE/NGL, och ledamot i det tillfälliga klimatutskottet.


Publicerat

i

av

Etiketter: