EU tiger om konstitutionen

Jag hare just fått svar från ministerrådet på min fråga om hur mycket mer makt EU-parlamentet får med EU-konstitutionen. Inte ens vi EU-parlamentariker kan få ett rakt svar på detta. Du sköna nya värld, välkommen!

Se nedan.

SKRIFTLIG FRÅGA P-5134/07
från Jens Holm (GUE/NGL)
till rådet

Angående: Förändringar med reformfördraget

Det förekommer en del diskussion om förslaget till nytt reformfördrag för EU. Kan rådet bistå med en förteckning över de artiklar/områden där den nationella vetorätten tas bort jämfört med det idag gällande fördraget? Kan rådet även komma med en förteckning över de artiklar/områden där Europaparlamentet får medbeslutanderätt och där det inte har det idag?

P-5134/07
Svar
(5 november 2007)

Den ärade parlamentsledamotens fråga rör bestämmelserna i utkastet till fördrag om ändring av de nuvarande fördragen (”ändringsfördraget”), som är under behandling i den regeringskonferens som sammankallades i juli 2007. Det ankommer därför inte på rådet att kommentera denna fråga.


Publicerat

i

av

Etiketter: