EU-parlamentets miljöutskott vill skärpa åtgärder mot flyget

Vi har just röstat i miljöutskottet om flygets klimatpåverkan och hur vi ska råda bot på detta. Det gick faktiskt helt OK. Jag fick igenom flera skärpningar av förslaget. Kul! Se pressmeddelande nedan.

 

flygplan_strasb.jpg

EU-parlamentets miljöutskott vill skärpa åtgärder mot flyget
EU-parlamentets miljöutskott kräver kraftiga skärpningar i kommissionens förslag för hur flyget ska tas med i handeln med utsläppsrätter för koldioxid. Bland annat vill miljöutskottet att en betydligt större del av utsläppsrätterna ska auktionernas ut än kommission i sitt förslag från december förra året.

Kommissionen vill att taket för koldioxidsutsläpp ska läggas på 100 procent av utsläppen åren 2004-2006. Miljöutskottet krävde idag att taket läggs på 75 procent. Detta är dock fortfarande ett mycket generöst tak med tanke på att andra sektorer inom EU:s utsläppshandelssystem har ett tak som ligger på 8 % under 1990 års nivåer vilket är helt i linje med Kyotoavtalet.

Utskottet kräver att 50 procent av utsläppsrätterna ska auktioneras ut, medan resten delas ut gratis till flygbolagen. Kommissionen vill ha auktionering på mindre än 10 % av utsläppsrätterna.

Utskottet vill att intäkterna från handeln med utsläppsrätter ska gå till att minska utsläppen och att anpassa EU och tredje världen till klimatförändringarna. Pengar ska även gå till att fördela bördan av kampen mot klimatförändringarna genom exempelvis lägre skatt på miljövänliga transporter.

En skrivning om att enskilda medlemsländer ska få införa striktare åtgärder om de så önskar fick även stöd av parlamentets miljöutskottsledamöter, en fråga driven av Jens Holm (v) EU-parlamentariker. 

– Även om industrins intressen fortfarande sätter käppar i hjulet i kampen för att minska växthusgaserna är jag trots allt ganska nöjd med dagens resultat, säger Holm. Det är en klar förbättring av kommissions förslag även om jag helst sett att 100 procent av utsläppsrätterna auktioneras ut. Om man delar ut dem gratis så försvinner ju motiveringen för flyget att minska sina utsläpp, och därmed en stor del av poängen med utsläppshandeln. Jag hade också velat att taket för utsläppet skulle ha blivit lägre men förhoppningsvis kan jag driva igenom detta när vi slutligen röstar i plenum senare i höst.

Holm är ansvarig för frågan om flygets utsläppsrätter för parlamentets vänstergrupp GUE/NGL, och ledamot i det tillfälliga klimatutskottet.

Förra veckan antog FN-organet ICAO en resolution som motsatte sig att EU inkluderar även utländska flygbolag i handeln med utsläppsrätter. Initiativet till ställningstagandet kom från USA, som anser att varje land själv ska ansvara för hur dess flyg minskar sina utsläpp. EU-kommissionen insisterar dock på att EU:s rätt att inkludera flygbolagen i handeln med utsläppsrätter.

EU-parlamentet väntas ta sitt första beslut i frågan om flygets utsläppsrätter i november. Därefter ska ministerrådet ta ställning.
För mer information, kontakta:
Jens Holm (v), EU-parlamentariker: +32 498 598 053 eller svensk mobil 0768 470 328.
Roger Falk, pressekreterare: +32 473 80 45 79


Publicerat

i

av

Etiketter: